Навигација

НОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ДЕЦЕМБРУ 2018. ГОДИНЕ

Обавештења

Током децембра 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације итд.

 

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

Провајдер за испитивање оспособљености:

1. ИНСТИТУТ ИМС АД Београд, Провајдер за испитивање оспособљености Институт ИМС (ПИМС), Београд, Булевар војводе Мишића 43

акредитациони број: 09-001

Лабораторија за испитивање:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за националне референтне лабораторије, Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека, Београд, Земун, Батајнички друм 7 део број: 10

акредитациони број: 01-471

2. DONA INSPECT ДОО Смедеревска Паланка, Сувоборска 5, Смедеревска Паланка

акредитациони број: 01-472

 

Акредитација је укинута следећем ТОУ, на сопствени захтев:

 

1. „ПРИЗМА“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац, Кумановска 8

акредитациони број: 06-105

 

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.