Навигација

Реализоване обуке

Обавештења

АТС је у току 2018. године наставио са активностима на обуци оцењивача/техничких експерата за потребе акредитације, а све у складу са Планом обука и семинара.

Реализоване су обуке:

-обука за водеће оцењиваче за оцењивање контролних тела према SRPS ISO/IEC 17020:2012, јун 2018.

-обука за водеће оцењиваче за оцењивање лабораторија према SRPS ISO/IEC 17025:2017, октобар 2018.

-обука за техничке оцењиваче за оцењивање лабораторија према SRPS ISO/IEC 17025:2017, две обуке током новембра 2018. као и

три Семинара за техничке експерте током августа 2018.

Обуке су реализоване према модулима који су формирани за сваку обуку понаособ и који се састоје, поред предавања у вези са критеријумима акредитације, захтевима релевантних стандарда, процедурама оцењивања које користи АТС, принципима комуникације и од великог броја вежби, симулација конкретних ситуација и сл. Нашим обукама се трудимо да на најбољи начин приближимо све ситуације које се могу јавити у оцењивањима, као и да потенцирамо на изазовима које свако оцењивање представља. Сви приказани примери су представљали реалне ситуације из дугогодишње праксе и искуства АТС.

По први пут ове године, реализована је обука по захтевима нове верзије стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, чиме се повећао број кандидата за оцењиваче за ову врсту акредитације, а самим тим створени су и предуслови за ефикасније спровођење активности транзиције на нову верзију стандарда. Такође, повећан је број водећих оцењивача за контролна тела са циљем да ћемо успети да на задовољавајући начин (квалитетно и на време) реализујемо оцењивања, узевши у обзир чињеницу да се број пријава за акредитацију контролних тела у претходној години повећао. Ефикасност спроведених обука ћемо бити у прилици да анализирамо на крају 2019. године.

Драги кандидати за оцењиваче, добро дошли у наше друштво!