Навигација

Одржан 36. састанак Лабораторијског комитета Европске организације за акредитацију (EA LC)

Међународне активности

36. састанак Лабораторијског комитета Европске организације за акредитацију (EA LC) је одржан у Талину, Естонија (Tallinn, Estonia) у периоду од 26. до 27. септембра 2018. године уз учешће представника АТС-а.

           

Тежиште конструктивне дискусије било је на новом издању стандарда ISO/IEC 17025:2017. Првог дана састанка организована је радионица посвећена оцени ризика. Према новом издању стандарда, лабораторија je oдгoвoрнa зa oдлучивaњe o тoмe кojим ризицима и приликама треба да се бави. Посебно се разговарало о томе да ли би у овој фази транзиције било корисније истаћи смернице за побољшање уместо извештавања о критичним налазима. Бројна питања постављена у вези имплементације захтева новог издања стандарда указала су на то да је транзиција почела ефективно и да напредује добро. На састанку је одлучено да се радионица на тему новог издања стандарда ISO/IEC 17025:2017 планирана у марту 2019. године одложи за септембар 2019. године, како би се стекло шире искуство у примени новог издања стандарда.

              Са састанка су, као значајне, издвојене следеће информације:

            У Радној група EA, EUROLAB и EUROCHEM за испитивања оспособљености (EEE PT WG) покренута је дискусија о тзв. „Rapid PTs“ са циљем да се утврди да ли такве активности могу бити акредитоване. Брзе реакције су користан алат, а о томе да ли их треба акредитовати и како, дискутоваће се још. EEE PT WG је закључила да је неопходно израдити смернице о начину коришћења брзих реакција, али да би то требало бити на регионалном нивоу или питање за ILAC. EA LC је подржао став EEE PT WG као и предлог да се овај став изнесе на нивоу ILAC-a у Радној групи ILAC-a која је ангажована на измени ILAC P9:06/2014 – ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities. Коначни став очекује се до краја октобра 2018. године.

            EA LC је одлучио да промени приступ техничким/ саветодавним докумената (T/A) који су до сада промовисани и објављивани на страници са публикацијама и EA-INF/01. До сада је ЕА промовисала и објављивала неколико техничких публикација од специфичних препознатих учесника као што су EURACHEM, EDQM и EWDTS. Циљ је био истицање специфичних техничких докумената за употребу на лабораторијском нивоу. Квалитетна и све ближа и ближа сарадња ЕА са организацијама које су препознате у својим областима, чињеница да су њихове веб странице све видљивије и лаке за претрагу, као и јача свест лабораторија по питањима релевантним за одређени технички сектор, утицали су на то да се изгуби потреба за објављивањем ове врсте докумената. Сходно томе, ови документи ће бити повучени.

            EA LC је одобрио коначни нацрт документа Guidance on Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed који ће бити предат на гласање, са периодом од 30 дана, као “Member Procedural document” и статусом „Guidance“. Још једном је истакнута важност постојања оваквог документа, који представља покушај хармонизације приликом оцењивања техничке компетентности лабораторија којe се баве овом врстом испитивања. Подржан је и наставак сарадње ЕА са EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) и у том смислу је одобрено измењено саопштење које се односи на међусобну сарадњу, а које ће истовремено објавити обе организације на својим веб страницама.

            У случају да CEN 31. октобра 2018. године изгласа повлачење CEN/TS 15675, EA LC ће Генералној скупштини (EA GA) у новембру предложити следећу резолуцију: “The General Assembly, acting upon recommendation of the Laboratory Committee, endorses the withdrawal of CEN/TS 15675 Air quality - Measurement of stationary source emissions. Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements as a level 4 standard.” Документ ће у том случају бити повучен из EA-INF/01 као стандард нивоа 4. У супротном, резолуција ће бити поново преиспитана на састанку LC у марту 2019. године. Док се статус ове техничке спецификације не разјасни, усаглашено је да чланови ЕА користе оне делове CEN/TS 15675 који су применљиви, када примењују ISO/IEC 17025:2017 за акредитовање лабораторија у области емисије отпадних гасова.

            Након што је у мају 2018. године одржан последњи састанак WG ILC CAL, а да нису завршене све активности, постигнута је сагласност да TN calibration у наредном периоду, бар краткорочно, буде место где национална акредитациона тела из ЕА могу исказати своје потребе за ILC у одређеној области еталонирања, или поделити своје идеје или забринутости у вези ILC у области еталонирања.

            У духу концепта „Један глас“ („One voice“), са циљем хармонизације, EA LC је одлучио да успостави FAQ листу са питањима која се односе на ново издање ISO/IEC 17025. У наведеној листи ће се архивирати сав досадашњи материјал у вези новог издања стандарда прикупљен током претходних састанака. Листа ће бити доступна свим члановима преко EA LC интранета као део базе података знања EA LC.

            У светлу новог издања стандарда завршен је обиман преглед ЕА докумената која се користе за акредитацију лабораторија и договорен је програм рада за њихову измену. Узимајући у обзир да је у току рад на измени ILAC докумената, програм је направљен са циљем да се избегне дуплирање и олакша координација са ILAC-ом. Именоване су TFG за измену EA-INF/13 The Assessment and Accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025:2005, EA-4/09 Accreditation for Sensory Testing Laboratories и ЕA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration укључујући додатак. Одлучено је да се потреба за изменом или повлачењем EA-4/16 EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing размотри на следећем састанку комитета.

            Следећи састанак EA LC биће одржан 26-28. марта 2019. године у Паризу. Састанку су испред АТС-а присуствовале Милица Јовчић, помоћник директора и Јелена Стојановић, руководилац Одељења.

http://www.european-accreditation.org/information/the-ea-laboratory-committee-organized-its-36thmeeting-at-tallin-estonia