Navigacija

Održan 36. sastanak Laboratorijskog komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA LC)

Međunarodne aktivnosti

36. sastanak Laboratorijskog komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA LC) je održan u Talinu, Estonija (Tallinn, Estonia) u periodu od 26. do 27. septembra 2018. godine uz učešće predstavnika ATS-a.

           

Težište konstruktivne diskusije bilo je na novom izdanju standarda ISO/IEC 17025:2017. Prvog dana sastanka organizovana je radionica posvećena oceni rizika. Prema novom izdanju standarda, laboratorija je odgovorna za odlučivanje o tome kojim rizicima i prilikama treba da se bavi. Posebno se razgovaralo o tome da li bi u ovoj fazi tranzicije bilo korisnije istaći smernice za poboljšanje umesto izveštavanja o kritičnim nalazima. Brojna pitanja postavljena u vezi implementacije zahteva novog izdanja standarda ukazala su na to da je tranzicija počela efektivno i da napreduje dobro. Na sastanku je odlučeno da se radionica na temu novog izdanja standarda ISO/IEC 17025:2017 planirana u martu 2019. godine odloži za septembar 2019. godine, kako bi se steklo šire iskustvo u primeni novog izdanja standarda.

              Sa sastanka su, kao značajne, izdvojene sledeće informacije:

            U Radnoj grupa EA, EUROLAB i EUROCHEM za ispitivanja osposobljenosti (EEE PT WG) pokrenuta je diskusija o tzv. „Rapid PTs“ sa ciljem da se utvrdi da li takve aktivnosti mogu biti akreditovane. Brze reakcije su koristan alat, a o tome da li ih treba akreditovati i kako, diskutovaće se još. EEE PT WG je zaključila da je neophodno izraditi smernice o načinu korišćenja brzih reakcija, ali da bi to trebalo biti na regionalnom nivou ili pitanje za ILAC. EA LC je podržao stav EEE PT WG kao i predlog da se ovaj stav iznese na nivou ILAC-a u Radnoj grupi ILAC-a koja je angažovana na izmeni ILAC P9:06/2014 – ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities. Konačni stav očekuje se do kraja oktobra 2018. godine.

            EA LC je odlučio da promeni pristup tehničkim/ savetodavnim dokumenata (T/A) koji su do sada promovisani i objavljivani na stranici sa publikacijama i EA-INF/01. Do sada je EA promovisala i objavljivala nekoliko tehničkih publikacija od specifičnih prepoznatih učesnika kao što su EURACHEM, EDQM i EWDTS. Cilj je bio isticanje specifičnih tehničkih dokumenata za upotrebu na laboratorijskom nivou. Kvalitetna i sve bliža i bliža saradnja EA sa organizacijama koje su prepoznate u svojim oblastima, činjenica da su njihove veb stranice sve vidljivije i lake za pretragu, kao i jača svest laboratorija po pitanjima relevantnim za određeni tehnički sektor, uticali su na to da se izgubi potreba za objavljivanjem ove vrste dokumenata. Shodno tome, ovi dokumenti će biti povučeni.

            EA LC je odobrio konačni nacrt dokumenta Guidance on Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed koji će biti predat na glasanje, sa periodom od 30 dana, kao “Member Procedural document” i statusom „Guidance“. Još jednom je istaknuta važnost postojanja ovakvog dokumenta, koji predstavlja pokušaj harmonizacije prilikom ocenjivanja tehničke kompetentnosti laboratorija koje se bave ovom vrstom ispitivanja. Podržan je i nastavak saradnje EA sa EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) i u tom smislu je odobreno izmenjeno saopštenje koje se odnosi na međusobnu saradnju, a koje će istovremeno objaviti obe organizacije na svojim veb stranicama.

            U slučaju da CEN 31. oktobra 2018. godine izglasa povlačenje CEN/TS 15675, EA LC će Generalnoj skupštini (EA GA) u novembru predložiti sledeću rezoluciju: “The General Assembly, acting upon recommendation of the Laboratory Committee, endorses the withdrawal of CEN/TS 15675 Air quality - Measurement of stationary source emissions. Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements as a level 4 standard.” Dokument će u tom slučaju biti povučen iz EA-INF/01 kao standard nivoa 4. U suprotnom, rezolucija će biti ponovo preispitana na sastanku LC u martu 2019. godine. Dok se status ove tehničke specifikacije ne razjasni, usaglašeno je da članovi EA koriste one delove CEN/TS 15675 koji su primenljivi, kada primenjuju ISO/IEC 17025:2017 za akreditovanje laboratorija u oblasti emisije otpadnih gasova.

            Nakon što je u maju 2018. godine održan poslednji sastanak WG ILC CAL, a da nisu završene sve aktivnosti, postignuta je saglasnost da TN calibration u narednom periodu, bar kratkoročno, bude mesto gde nacionalna akreditaciona tela iz EA mogu iskazati svoje potrebe za ILC u određenoj oblasti etaloniranja, ili podeliti svoje ideje ili zabrinutosti u vezi ILC u oblasti etaloniranja.

            U duhu koncepta „Jedan glas“ („One voice“), sa ciljem harmonizacije, EA LC je odlučio da uspostavi FAQ listu sa pitanjima koja se odnose na novo izdanje ISO/IEC 17025. U navedenoj listi će se arhivirati sav dosadašnji materijal u vezi novog izdanja standarda prikupljen tokom prethodnih sastanaka. Lista će biti dostupna svim članovima preko EA LC intraneta kao deo baze podataka znanja EA LC.

            U svetlu novog izdanja standarda završen je obiman pregled EA dokumenata koja se koriste za akreditaciju laboratorija i dogovoren je program rada za njihovu izmenu. Uzimajući u obzir da je u toku rad na izmeni ILAC dokumenata, program je napravljen sa ciljem da se izbegne dupliranje i olakša koordinacija sa ILAC-om. Imenovane su TFG za izmenu EA-INF/13 The Assessment and Accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025:2005, EA-4/09 Accreditation for Sensory Testing Laboratories i EA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration uključujući dodatak. Odlučeno je da se potreba za izmenom ili povlačenjem EA-4/16 EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing razmotri na sledećem sastanku komiteta.

            Sledeći sastanak EA LC biće održan 26-28. marta 2019. godine u Parizu. Sastanku su ispred ATS-a prisustvovale Milica Jovčić, pomoćnik direktora i Jelena Stojanović, rukovodilac Odeljenja.

http://www.european-accreditation.org/information/the-ea-laboratory-committee-organized-its-36thmeeting-at-tallin-estonia