Навигација

Срећни новогодишњи и божићни празници!

Актуелности

Желимо Вам срећне новогодишње и божићне празнике!

Захваљујемо нашим клијентима и заинтересованим странама, представницима органа и тела Акредитационог тела Србије и представницима ресорних министарстава и Владе Републике Србије, представницима међународних пројеката, партнерима у инфраструктури квалитета Републике Србије, Институту за стандардизацију Србије и Дирекцији за мере и драгоцене метале, оцењивачима и експертима, представницима универзитета и другим струковним организацијама на успешној сарадњи током 2018. године и надамо се још успешнијој години пред нама - години промена!

У новој 2019. години очекује нас много изазова, од транзиција на нова издања референтних стандарда, до развијања нових шема акредитација и повећања пула оцењивача и експерата, као и њихове компетентности.

Наша жеља за АТС остаје иста: одржавање међународно признатог, непристрасног и независног система акредитације усаглашеног са међународно признатим стандардима, како би и корисници услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености и потрошачи у Републици Србији и шире имали поверење у услуге које пружају лабораторије, контролна и сертификациона тела.

У 2019. години радићемо заједно како би промовисали суштинске вредности акредитације - хармонизацију, транспарентност, компетентност и поверење!

Још једном, срећни новогодишњи и божићни празници!

Акредитационо тело Србије