Navigacija

Srećni novogodišnji i božićni praznici!

Aktuelnosti

Želimo Vam srećne novogodišnje i božićne praznike!

Zahvaljujemo našim klijentima i zainteresovanim stranama, predstavnicima organa i tela Akreditacionog tela Srbije i predstavnicima resornih ministarstava i Vlade Republike Srbije, predstavnicima međunarodnih projekata, partnerima u infrastrukturi kvaliteta Republike Srbije, Institutu za standardizaciju Srbije i Direkciji za mere i dragocene metale, ocenjivačima i ekspertima, predstavnicima univerziteta i drugim strukovnim organizacijama na uspešnoj saradnji tokom 2018. godine i nadamo se još uspešnijoj godini pred nama - godini promena!

U novoj 2019. godini očekuje nas mnogo izazova, od tranzicija na nova izdanja referentnih standarda, do razvijanja novih šema akreditacija i povećanja pula ocenjivača i eksperata, kao i njihove kompetentnosti.

Naša želja za ATS ostaje ista: održavanje međunarodno priznatog, nepristrasnog i nezavisnog sistema akreditacije usaglašenog sa međunarodno priznatim standardima, kako bi i korisnici usluga akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i potrošači u Republici Srbiji i šire imali poverenje u usluge koje pružaju laboratorije, kontrolna i sertifikaciona tela.

U 2019. godini radićemo zajedno kako bi promovisali suštinske vrednosti akreditacije - harmonizaciju, transparentnost, kompetentnost i poverenje!

Još jednom, srećni novogodišnji i božićni praznici!

Akreditaciono telo Srbije