Навигација

Објављена последња верзија ревидираног документа ILAC G26:11/2018

Промена документације

Обавештавамо заинтересоване медицинске лабораторије да је објављена последња верзија ревидираног документа ILAC G26:11/2018 Guidance for the Implementation of a Medical Accreditation Scheme (Упутство за примену медицинске акредитационе шеме). Упутство се односи на рад акредитационих тела приликом акредитације медицинских лабораторија према стандарду ISO 15189. Документ се може погледати овде.