Navigacija

Objavljena poslednja verzija revidiranog dokumenta ILAC G26:11/2018

Promena dokumentacije

Obaveštavamo zainteresovane medicinske laboratorije da je objavljena poslednja verzija revidiranog dokumenta ILAC G26:11/2018 Guidance for the Implementation of a Medical Accreditation Scheme (Uputstvo za primenu medicinske akreditacione šeme). Uputstvo se odnosi na rad akreditacionih tela prilikom akreditacije medicinskih laboratorija prema standardu ISO 15189. Dokument se može pogledati ovde.