Navigacija

Vesti

Nedelja kvaliteta 2012

Aktuelnosti

Tradicionalna, 21. po redu manifestacija „Nedelja kvaliteta 2012“ koja okuplja eksperte iz nauke i privrede i eminentne stručnjake iz oblasti kvaliteta, održana je u Privrednoj komori Srbije od 29. februara do 2. marta, u organizaciji Fondacije za kulturu...

Poziv zainteresovanim za akreditaciju PT provajdera

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije je sprovelo niz aktivnosti na proširenju svog područja rada na akreditaciju provajdera za sprovođenje programa osposobljenosti (PT provajderi) prema SRPS ISO/IEC 17043. U narednom periodu planiraju se završne aktivnosti na razvo...

Dostupni PT programi preporučeni od EA LC

Obaveštenja

Praksa EA LC WG ILC (Radna grupa Laboratorijskog komiteta za međulaboratorijska poređenja Evropske organizacije za akreditaciju) koristi postojeće PT programe u cilju procene uporedivosti laboratorija među članicama EA. Ukoliko se procenom podataka iz P...

Poziv za prijavljivanje za vodeće i tehničke ocenjivače

Konkursi

Zbog ubrzanog razvoja sistema akreditacije i povećanja obima posla Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava zainteresovane stručnjake da će vršiti proširenje liste ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja laboratorija za etaloniranje prema st...

ATS - član IAF-a

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je postalo član Međunarodnog akreditacionog foruma - IAF-a (kategorija Accreditation Body Member) 29. decembra 2011. godine, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između ATS-a i IAF-a.

ATS dobio status pridruženog člana EA

Međunarodne aktivnosti

Na osnovu preporuka EA MAC komiteta, usvojenih na sednici u oktobru 2011. godine, Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA) se u novembru 2011. godine saglasila da Akreditaciono telo Srbije (ATS) od  23. novembra 2011. godine posta...

Javni oglas za izbor direktora ATS-a

Konkursi

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj petoj sednici od 06. decembra 2011. godine doneo Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Akreditacionog tela Srbije. U tom smislu, AKREDITACIONO TELO OBJAVLJUJE JAVNI OGLAS za iz...

Usvojen dokument ILAC-G25:01/2012

Obaveštenja

Obaveštavamo da je nedavno ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija) usvojila sledeće uputstvo u vezi akreditacije PT provajdera u skladu sa ISO/IEC 17043:2010: ILAC-G25:01/2012 Accreditation of Proficiency Testing Providers to ISO/I...

Nove akreditacije u mesecu decembru 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca decembra 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, četiri kontrolna tela kao i niz odluka o održavanju, obnovi, proširenju obima, sm...

Novi Statut Akreditacionog tela Srbije

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije održao je sednice 04. i 24. novembra 2011. godine i tom prilikom je razmatrao predlog Statuta - najvišeg akta Akreditacionog tela Srbije. Nakon što je Upravni odbor usvojio Statut, a na osnovu prethodno datih sa...

Godišnji seminar za VO

Seminari

Akreditaciono telo Srbije (ATS) tradicionalno svake godine u decembru organizuje godišnji sastanak vodećih ocenjivača za laboratorije za ispitivanje/etaloniranje, kontrolna i sertifikaciona tela. Ovogodišnji sastanak otvorio je dr Dejan Krnjaić, direktor ATS...

Nove akreditacije u mesecu novembru 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca novembra 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i jednu laboratoriju za etaloniranje, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima a...