Навигација

Годишњи семинар за акредитована ТОУ, 24. јануар 2013.

Семинар у Сава центру

Традиционални једнодневни семинар Акредитационог тела (АТС) за акредитована тела за оцењивање усаглашености са темом „Акредитационо тело Србије у Европи и свету, значај потписаних споразума“ одржан је 24. јануара 2013. године у Центру „Сава“ пред до сада најширим аудиторијумом.


Семинар је окупио представнике ресорних министарстава, привредних друштава, струковних удружења, удружења потрошача, као и представнике акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ).
Циљ семинара је било представљање значаја мултилатералних споразума које је АТС потписао са Међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународним акредитационим форумом (IAF) прошле године, као и упознавање представника акредитованих тела за оцењивање усаглашености са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за њихов рад у области оцењивања усаглашености и акредитације.


Предавачи на семинару су били представници Министарства финансија и привреде (МФП), билатералног пројекта GIZ-ACCESS Програма подршке Немачке Влади Републике Србије (2011-2013), као и експерти и запослени АТС-а.


Уводну реч одржала је мр Сњежана Пупавац, председница Управног одбора АТС-а, која је поздравила све присутне и упутила честитке свим запосленима у АТС-у за успешну претходну годину. Госпођа Пупавац је истакла да Управни одбор (УО) сматра да је потписивање ILAC MRA и IAF MLA споразума највећи успех АТС-а и да је потписивање IAF MLA споразума за област сертификације производа круна петнаестогодишњег рада АТС-а. Такође је истакла да ће УО и у 2013. години наставити да пружа подршку АТС-у као што је то и до сада чинио.


мр Сњежана Пупавац

Након Сњежане Пупавац, присутнима се обратио др Дејан Крњајић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Др Крњајић је најпре поздравио присутне и похвалио рад АТС-а у 2012. години. Истакао је значај потписаних споразума, захваљујући којима ће домаћи производи добити улазницу за европско тржиште, а што ће довести до пораста извоза и опоравка привреде у Србији. Значај потписаних споразума, навео је, огледа се још и кроз уклањање техничких баријера и подизање нивоа наших услуга на светски ниво.


др Дејан Крњајић, мр Сњежана Пупавац, Видосава Џагић, Биљана Томић,
мр Наталија Јовичић Зарић, др Братислав Милошевић

У уводном делу обратила се и Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије која је дугогодишњи партнер АТС-а. Такође се осврнула на користи од потписаних споразума како за потрошаче у Србији тако и за АТС и партнере АТС-а нагласивши да су споразуми потврда система квалитета који постоји у Србији. Такође, навела је изазове који стоје пред нама, а то су: даља хармонизација техничке регулативе и наставак побољшања инфраструктуре квалитета у Србији. На крају свог обраћања изнела је честитке запосленима АТС-а на посвећености и успеху који је остварен у 2012. години.


Видосава Џагић

На крају уводног дела реч је преузела мр Јелена Поповић, помоћник министра у МФП-у, која је званично отворила семинар „Акредитационо тело Србије у Европи и свету, значај потписаних споразума“, рекавши да је 2012. година била година акредитације и да је АТС учинио велики искорак тиме што је постао члан европске породице акредитационих тела, јер ће то допринети повећању конкурентности домаћих производа, а самим тим и повећању извоза. Такође, истакла је да МФП прати и подржава рад АТС-а и да је велики број присутних потврда успеха семинара АТС-а који представља идеално место за размену искустава и стицање нових знања.


мр Јелена Поповић

Након што је отворила семинар Јелена Поповић је одржала предавање на тему „Актуелности у Министарству финансија и привреде“. Она је нагласила значај транспоновања ЕУ директива у српско законодавство, објаснила улогу МФП-а као координатора у процесу транспоновања директива, навела да је МФП транспоновало 10 директива током 2012. године и апеловала је на остала министарства да наставе са транспоновање ЕУ директива у чијој је надлежности материја из директива. Потом је посветила посебну пажњу сарадњи органа који прописију техничке захтеве за производе, царинских органа и органа техничког надзора.


Што се тиче реализованих активности МФП-а током 2012. године донето је седам техничких прописа на основу Законa о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, тј. правилника којима су пренете одговарајуће ЕУ директиве у наше законодавство:
-Правилник о безбедности машина (Сл. гласник РС бр. 13/10),
-Правилник о електромагнетској компатибилности (Сл. гласник РС бр.13/10),
-Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Сл. гласник РС бр. 13/10),
-Правилник о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/10),
-Правилник о личној заштитној опреми (Сл. гласник РС бр. 100/11),
-Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама (Сл. гласник РС бр. 1/13),
-Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору (Сл. гласник РС бр. 1/13).


Такође, МФП је вредно радио на одржавању сарадње државних органа и прижању помоћи привреди кроз бројне обуке, семинаре и објављивање разних приручника и водича.


Што се тиче планираних активности за 2013. годину, МФП планира да оформи посебну радну групу која ће радити на спровођењу активности доношења два правилника у области текстила и обуће којима ће се у наш правни систем пренети одговарајући прописи ЕУ. Такође ће се редовно ажурирати спискови српских стандарда, завршиће се активности на изради подзаконских аката из области метрологије, итд.


На крају свог излагања Јелена Поповић је истакла да је након периода интензивне хармонизације са ЕУ прописима у 2012. години започета израда Статегије развоја инфраструктуре квалитета у Србији чији је циљ уравнотежен развој свих компоненти инфраструктуре квалитета.


Презентација „Актуелности у Министарству финансија и привреде“ – мр Јелена Поповић, помоћник министра, МФП

Следеће предавање одржала је Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, на тему „Акредитационо тело Србије у Европи и свету, значај потписаних споразума“ у којем је  најпре представила напоре које је уложио АТС у претходној години што је за резултат имало потписивање важних мултилатералних споразума. Потом је нагласила да је наредно колегијално оцењивање већ заказано за септембар ове године и да се нада да ће исто добро проћи као и претходно, а што би довело до проширења обима деловања АТС-а на област акредитације сертификационих тела за сертификацију особа и система менаџмента.


Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а

У наставку предавања је истакла да се пораст предмета и акредитованих ТОУ наставио и у 2012. години. Захвалила се акредитованим ТОУ која су одговорила на Упитник о задовољењу корисника услуга АТС-а и нагласила да су предлози ТОУ већ узети у разматрање.


Обавестила је, потом, присутне да је АТС променио веб страницу и да се на њој може пронаћи нов регистар са напредном претрагом. Посетиоци сајта ће убудуће моћи да претражују регистар не само по акредитационим бројевима, него и по било ком стандарду, речи, називу ТОУ и др.


Поред промене веб странице, АТС је извршио измене у појединим документима која се тичу рада акредитованих ТОУ:
- АТС-ПА01 Правила акредитације,
- АТС-ПР15 Одлучивање и додела акредитације,
- АТС-УП20 Смернице за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку оцењивања лабораторија за испитивање,
- АТС-УП22 Смернице за примену Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр.87/11) у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености,
- АТС-УП23 Смернице за примену стандарда ISO/IEC 17024:2003,
- АТС-УП24 Смернице ЕА за примену ISO/IEC 17021:2006 за комбиноване провере.


Најавила је измене следећа два документа:
- АТС-ПА04 Правила за коришћење симбола акредитације,
- АТС-ПА05 Правила прекограничне акредитације.


Што се тиче сарадње са партнерима и другим акредитационим телима (Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске и Македоније), АТС ће наставити да улаже напоре на одржању успешне сарадње која је до сада остварена кроз низ пројеката као што су: регионални РТВ пројекат „Промоција регионалне сарадње у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“, регионални пројекат IPA 2011, GIZ програм „Support of the Quality Infrastructure in Serbia“, Програм швајцарско-српске сарадње 2009-2012 у области увођења GLOBAL G.A.P. стандарда и заштите географског порекла.


Јасна Стојановић је истакла посвећеност АТС-а промоцији акредитације која се огледа кроз објављивање билтена, разних брошура намењених ТОУ, корисницима услуга ТОУ и државним органима, потом кроз обележавање дана акредитације, посећивање разних конвенција и округлих столова који се баве питањем акредитације.


Такође, АТС посвећује доста пажње јачању компетентности запослених у АТС-у и оцењивача АТС-а кроз континуалну едукацију и одржавање разних обука током целе године.


У жељи да се олакша пословање, Јасна Стојановић је преложила акредитованим ТОУ да оснују своје удружење чиме би се институционализовала права и улога ТОУ и пружила им се могућност да учествују активније у активностима које су битне за свакодневни рад ТО, као што је доступност ПТ шема.


На крају излагања, Јасна Стојановић је навела планове АТС-а за 2013. годину који се, пре свега, односе на успешно одржавање потписаних мултилатералних споразума: са ЕА (EA MLA), ILAC-ом (ILAC MRA) и IAF-ом (IAF MLA), као и њихово проширење; даље унапређење сарадање са министарствима и свим заинтересованим странама; континуално унапређење система акредитације; даље јачање компетентности АТС-а. Такође је објаснила присутнима да ће АТС бити домаћин ЕА састанака у марту – АТС је организатор састанака ЕА комитета за контролна тела и сертификациона тела (ЕА IC, ЕА CC) и др.


Презентација „Акредитационо тело Србије у Европи и свету, значај потписаних споразума“ – Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а


Као што је већ речено, приликом обраћања мр Јелене Поповић, МФП је започео активности на изради Стратегије развоја инфраструктуре квалитета у Србији за чију реализацију је било потребно обезбедити подршку. Немачка владина организација за техничку помоћ, GIZ, је изашла у сусрет МФП-у и пружила тражену помоћ кроз вишегодишњи програм за унапређење приватног сектора. Сам програм представио је Helmut Mairhofer, вођа компоненте за инфраструктуру квалитета у оквиру програма. Током свог излагања Helmut Mairhofer је навео да се програм састоји из три фазе од којих се прва успешно приводи крају и да је за њу било издвојено 4,7 милиона евра. Током прве фазе урађене су SWOT анализе за локални и инострани систем сертификационих тела, за системе сертификације производа и за лабораторије. На основу тих анализа дошло се до следећих закључака:
-  да је потребно је основати удружење ТОУ које би имало саветодавну улогу;
-  да постоји још простора за повећање свести о потеби транспоновања Директива "Новог приступа" у домаће законодавство (што је МФП већ урадило);
-  да, поред своје развијене техничке компетентности, ТОУ треба да уложе додатни напор у пословном планирању, активном маркетингу и менаџменту усмереном ка корисницима услуга.


Презентација „Стратегија развоја инфраструктуре квалитета“ GIZ/ACCESS – Helmut Mairhofer, GIZ


Катарина Богојевић и Helmut Mairhofer

У другом блоку предавања прва се присутнима обратила мр Милица Јовчић одржавши предавање на тему „Коришћење обавезујућих EA, ILAC и IAF докумената у поступку акредитације” и притом је изнела своје мишљење да је битно користити обавезујућа документа, јер она обезбеђују доследност примене ISO/IEC/EN смерница и стандарда.


Милица Јовчић је присутнима објаснила разлику између информативних и саветодавних докумената. Смернице/информативна документа обезбеђују техничке или научне смернице и препоручене начине како је могуће испунити одређени критеријум, док техничка/саветодавна документа (документа треће стране заинтересоване за акредитацију) обезбеђују корисне савете по питањима која су у вези са акредитацијом.


мр Милица Јовчић

Током предавања највише пажње било је посвећено навођењу обавезујућих докумената EA-а, ILAC-а и IAF-а које АТС примењује у својим документима. Образложена је обавеза коришћења обавезујућих докумената у поступку акредитације ТОУ која има за циљ да се обезбеди да и акредитационо тело и ТОУ делују на конзистентан и еквивалентан начин. Такође, наведен је значај коришћења обавезујућих докумената EA-а, ILAC-а и IAF-а који се огледа у чињеници да су захваљујући примени тих докумената услуге акредитованих тела  прихваћене на глобалном нивоу.


У наставку, Милица Јовчић се осврнула и на захтеве који се стављају пред ТОУ, као што је неопходност располагања ажурним верзијама докумената EA, ILAC-а и IAF-а која морају бити имплементирана у систем ТОУ.


На крају предавања, присутни су имали прилику да сазнају да се тренутно завршава документ АТС-а који ће јасно дефинисати политику АТС-а у вези акредитације флексибилног обима и чињеницу да, уколико дође до измене критеријума за акредитацију, је АТС дужан да o томе обавести ТОУ, као и о прелазном периоду у којем су ТОУ дужна да се усагласе са измењеним критеријумима.


Презентација „Коришћење обавезујућих EA, ILAC и IAF докумената у поступку акредитације” – мр Милица Јовчић, АТС


Следеће предавање одржала је мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а. Предавање је било посвећено значају коришћења смерница ЕА, ILAC-а и IAF-а, као и других међународних организација, као што су: EUROCHEM (мрежа европских организација које имају за циљ успостављање система следљивости у области хемијских испитивања и промоцију добре лабораторијске праксе у тој области), EUROLAB (Европска федерација националних удружења за мерење и испитивање у аналитичким лабораторијама), ЕDQM (Европска Дирекција за квалитет у области медицине и здравствене заштите) и EGOLF (Европска група организација за противпожарну заштиту у области испитивања, контролисања и сертификације) у свакодневном раду тела за оцењивање усаглашености.


Презентација „Значај коришћења смерница ЕА, ILAC и IAF, као и других међународних организација у свакодневном раду тела за оцењивање усаглашености“ – мр Наталија Јовичић Зарић, АТС


мр Наталија Јовичић Зарић

Др Братислав Милошевић, помоћник директора АТС-а, одржао је предавање на тему „Неопходност учешћа тела за оцењивање усаглашености у одговарајућим ПТ активностима“. Др Милошевић је најпре присутнима поново указао на разлику између ПТ активности и МЛП (међулабораторијска поређења). Потом је објаснио да све акредитоване лабораторије и лабораторије, које су поднеле пријаву за акредитацију, морају учествовати у доступним и одговарајућим ПТ активностима и да су у обавези да саме истраже доступност одговарајућих ПТ активности узимајући у обзир њихову прикладност.


У наставку предавања, рекао је да лабораторије морају вредновати резултате ПТ активности, сачињавати одговарајуће записе, као и спроводити корективне и/или превентивне мере када је то неопходно. Даље је навео да ће АТС за лабораторије, које не учествују у доступним и одговарајућим ПТ активностима у складу са захтевима из АТС-ПА02 Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености или не покрећу одговарајуће мере у случају незадовољавајућих резултата, предузети одговарајуће мере (нпр. суспендовати или укинути део акредитације или акредитацију у целини).
На крају предавања, у свом закључку др Братислав Милошевић је представио користи од учествовања у ПТ активностима.


Презентација „Неопходност учешћа тела за оцењивање усаглашености у одговарајућим ПТ активностима“ – др Братислав Милошевић, АТС


др Братислав Милошевић

Трећи блок предавања започела је Љиљана Маркићевић, начелник Одељења за акредитацију лабораторија АТС-а која је представила политику ЕА у вези шема оцењивања усаглашености (EA-1/22 Policy for Conformity Assessment Schemes). Присутнима је најпре објаснила шта су то шеме оцењивања усаглашености, које све захтеве једна шема треба да задовољи и ко све може бити власник шеме оцењивања усаглашености. Објаснила је шта све треба да садржи једна шема оцењивања усаглашености напоменувши да се садржај разликује у зависности за коју област се креира шема, да ли је у питању контролисање, испитивање, еталонирање или сертификација. Такође, Љиљана Маркићевић је присутнима објаснила поступак развоја шеме на примеру развоја сертификационе шеме.

На крају свог излагања Љиљана Маркићевић је истакла да је АТС дефинисао процедуру Проширење активности АТС АТС-ПР13 коју примењује за проширење својих активности на основу потреба заинтересованих страна у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2007. У складу са процедуром АТС-а врши се анализа потребе за проширењем активности АТС-а, планирање и реализација Пројекта за проширење активности АТС-а, као и његова примена и преиспитивање.


Презентација „Политика ЕА у вези шема оцењивања усаглашености (валидација, садржај, начин прихватања)“ - Љиљана Маркићевић, АТС


Љиљана Маркићевић

Љубица Живанић, начелник Одељења за акредитацију сертификационих и контролних тела АТС-а, одржала је предавање на тему „Структура, независност, компетентност – захтеви у новим издањима ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024“. Предавање је започето објашњењем циљева измена стандарда: усаглашавање структуре стандарда са стандардима из серије ISO 17000; имплементирање релевантних делова смерница за примену стандарда (IAF/ILAC A4, IAF GD5, IAF GD 24); укључивање  елемената из ISO/PAS докумената (ISO/PAS 17001 o непристрасности, ISO/PAS 17002 o поверљивости, ISO/PAS 17003 o жалбама и приговорима, ISO/PAS 17005 o уређивању система менаџмента) и наставило се кроз објашњавање измена у односу на претходна издања стандарда.


Љубица Живанић је детаљно објаснила шта се све очекује од сертификационих и контролних тела у погледу непристрасности и независности, као и који су то захтеви везани за структуру и ресурсе који се стављају пред сертификациона и контролна тела. Предавање је завршено навођењем периода до којег се акредитована ТОУ морају усагласити са новим издањима стандарда, морају бити оцењена по новом издању и мора бити донета одлука о акредитацији.


Презентација „Структура, независност, компетентност – захтеви у новим издањима ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024“ – Љубица Живанић, АТС


Љубица Живанић

Последње предавање одржала је заменица директора АТС-а, мр Наталија Јовичић Зарић, на тему рада ТОУ са аспекта одлучивања о акредитацији. Кроз своје предавање објаснила је трендове и критичне тачке, које су уочене у пословању тела за оцењивање усаглашености, а везане су за управљање корективним/превентивним мерама/мерама за побољшање; начела независности/непристрасности; преиспитивање од стране руководства; опрему и особље; мерну несигурност; обезбеђење поверења у квалитет резултата испитивања/еталонирања; добровољне шеме оцењивања усаглашености.

Презентација „Рад тела за оцењивање усаглашености – аспект одлучивања“ – мр Наталија Јовичић Зарић, АТС


Биљана Томић


Учесници семинара