Навигација

ЕNFSI 2012 - Quality Assurance in the Forensic Process

Семинари

Током 2012. године у оквиру трогодишњег пројекта „Sustainable Quality Within European Forensic Science (SQWEFS)“, а у организацији European Network of Forensic Science Institutes (ЕNFSI) одржан je семинар на тему акредитације у области форензике.


ENFSI је организација која има преко 60 чланова од којих је већина акредитована од стране акредитационих тела потписника EA MLA/ILAC MRA. Ова организације је stakeholder Европске организације за акредитацију и активно учествује у њеном раду кроз различите комитете и радне групе. ENFSI се састоји од три комитета: Education and Training Committee, Quality and Competence Standing Committe и Research and Development Committee и своје активности реализује кроз рад седамнаест радних група. Основна мисија организације ENFSI је да подигне квалитет форензичких истраживања у Европи и свету, развија и промовише стандарде у овој области. У циљу побољшања квалитета и компетентности у овој области, ENFSI тренутно спроводи активности на пет пројеката.


Веза акредитације и лабораторија у овој области је веома јака и план ENFSI-ја је да до краја 2012.године све лабораторије чланице ENFSI-ја буду акредитоване. Већина лабораторија је већ акредитована за следеће методе испитивања: испитивање отисака прстију, ДНК, квалитативна и квантитативна (у телесним течностима) испитивања дрога, испитивање лекова и др. Листа акредитованих лабораторија, као и њихови обими акредитације налазе се на Web сајту ENFSI-ја.


Први део семинара (Quality Assurance in the Forensic Process) одржан је у периоду од 29-31. марта 2012. године у Линчопингу, Шведска у просторијама Шведске националне форензичке лабораторије (Swedish National Laboratory of Forensic Science - SKL).
Тoком одржавања семинара одржане су бројне радионице и презентације, у којима је кроз непосредне дискусије учествовао велики број представника националних акредитационих тела из земаља Европске Уније, као и земаља из региона. Том приликом изнета су кључна питања у области акредитације форензичких лабораторија, као што су уједначеност рада националних форензичких лабораторија, техничке спецификације у форензичком процесу, учешће лабораторија у одговарајућим ПТ програмима чији је организатор ENFSI, као и методологија која ће се примењивати приликом реализације оцењивања усаглашености са захтевом стандарда ISO/IEC 17025.


Детаљно су презентоване следеће теме које имају директан утацај на поступак акредитације форензичких лабораторија:
-    Смештај и непосредна радна околина форензичке лабораторије;
-    Комуникација са корисником услуга форензичке лабораторије;
-    Управљање документима и записима;
-    Обука особља и одржавање компетентности;
-    Тумачење форензичких случајева;
-    Узорковање;
-    Колегијално оцењивање (Peer evaluation).


Семинару је присуствовала Александра Китанић.


Други део семинара (Quality Assurance in the Forensic Process) одржан је у Стокхолму, Шведска у периоду од 19-20. новембра 2012. год. Семинар је водила Christina Bertler, руководилац комитета Quality and Competence Standing Committe (QCC) ЕNFSI. Састанку је присуствовало око 25 представника националних акредитационих тела из Европе и других делова света.


На семинару су презентоване теме значајне за успостављање заједничког приступа националних акрадитационих тела у поступку акредитације форензичких испитивања и истраживања. Кроз дискусију на радионицама разматрани су криминалистички случајеви „оцењени са аспекта акредитационог тела“, приступ  учесника у узорковању, интерпретацији случајева и истраживању.
Посебна пажња је била посвећена разјашњавању који стандарди за акредитацију, ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020, су одговарајући за поједине фазе истраживања криминалистичких случајева.
Смештај, услови средине на месту злочина, узорковање, руковање узорцима, прављење записа фотографисањем и интервјуима, складиштење узорака, спречавање контаминације узорака и транспорт су биле теме које су, такође,  разматране са аспекта акредитације. Посебна пажња је била посвећена валидацији метода испитивања.


Детаљно су презентоване и следеће теме:
-    Учешће лабораторија у ПТ програмима у организацији  ЕNFSI-ја;
-    Оцењивање на лицу места са посебним освртом на испитивање отисака прстију (различите врсте материјала са отисцима, методе испитивања и/или поређења);
-    Начин интерпретације резултата криминалистичког истраживања и садржај извештаја о испитивању;
-    Приказ обима акредитације.

Семинару је присуствовала др Љубинка Глигић.