Навигација

Завршен прелазни период за примену SRPS ISO/IEC 17021:2011

Обавештења

Акредитационо тело Србије (АТС) је 1. фебруара 2013. године завршило све активности планиране за прелазни период за примену новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2011 који се односи на рад сертификационих тела за сертификацију система менаџмента. АТС је оценио примену новог издања стандарда у средиштима сертификационих тeла током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања. У складу са плановима преласка на ново издање стандарда, којe су припремила сертификациона тела, извршене су неопходне промене у системима менаџмента сертификационих тела (измене у процедурама, нови или допуњени критеријуми за компетентност проверавача/аудитора и сл.). АТС је, на основу резултата оцењивања, донео одговарајуће одлуке, а измењени су и сертификати о акредитацији и издати су нови симболи акредитације.