Navigacija

Završen prelazni period za primenu SRPS ISO/IEC 17021:2011

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 1. februara 2013. godine završilo sve aktivnosti planirane za prelazni period za primenu novog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17021:2011 koji se odnosi na rad sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta. ATS je ocenio primenu novog izdanja standarda u središtima sertifikacionih tela tokom redovnih nadzornih ocenjivanja ili ponovnih ocenjivanja. U skladu sa planovima prelaska na novo izdanje standarda, koje su pripremila sertifikaciona tela, izvršene su neophodne promene u sistemima menadžmenta sertifikacionih tela (izmene u procedurama, novi ili dopunjeni kriterijumi za kompetentnost proveravača/auditora i sl.). ATS je, na osnovu rezultata ocenjivanja, doneo odgovarajuće odluke, a izmenjeni su i sertifikati o akreditaciji i izdati su novi simboli akreditacije.