Навигација

Обуке за техничке оцењиваче за потребе оцењивања лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање

Обавештења

У складу са Планом и програмом обука за 2012. годину, у периоду октобар-децембар 2012. године реализоване су три обуке за техничке оцењиваче за потребе оцењивања лабораторија за испитивање (две обуке) и лабораторија за еталонирање (једна обука) према SRPS ISO/IEC 17025:2006. Полазници обука су особе са одговарајућом компетентношћу из оних области оцењивања усаглашености у којима АТС у овом тренутку има мали број оцењивача односно техничких експерата. Већина полазника обуке су експерти који су већ учествовали у поступцима оцењивања које спроводи АТС приликом акредитације лабораторија за испитивање односно лабораторија за еталонирање.


Обука је спроведена у складу са Процедуром АТС-ПР03 и обухватила је стандардизоване модуле за обуку техничких оцењивача. Поред објашњења захтева референтног документа SRPS ISO/IEC 17025:2006, других обавезујућих докумената према АТС-УП01 и регулатива које дефинишу акредитацију, поступка акредитације који спроводи АТС, коришћења докумената АТС-а у поступку акредитације, обука је обухватила и низ самосталних задатака које су полазници обуке радили у групама. Сви који су положили завршни тест, постали су кандидати за техничке оцењиваче за оцењивање лабораторија за испитивање односно лабораторија за еталонирање. У складу са Процедуром АТС-ПР02, кандидати ће морати прво да учествују у два оцењивања као посматрачи, а затим ће бити посматрани од стране искусних оцењивача у једном оцењивању које ће обавити самостално.


Резултат реализоване обуке је четрдесет кандидата за техничке оцењиваче за оцењивање лабораторија за испитивање односно лабораторија за еталонирање.

Обуку је реализовао искусни тим предавача: Љиљана Маркићевић, Милица Јовчић, Азра Реџеповић, Александра Николић и Наталија Јовичић Зарић.