Navigacija

Obuke za tehničke ocenjivače za potrebe ocenjivanja laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

Obaveštenja

U skladu sa Planom i programom obuka za 2012. godinu, u periodu oktobar-decembar 2012. godine realizovane su tri obuke za tehničke ocenjivače za potrebe ocenjivanja laboratorija za ispitivanje (dve obuke) i laboratorija za etaloniranje (jedna obuka) prema SRPS ISO/IEC 17025:2006. Polaznici obuka su osobe sa odgovarajućom kompetentnošću iz onih oblasti ocenjivanja usaglašenosti u kojima ATS u ovom trenutku ima mali broj ocenjivača odnosno tehničkih eksperata. Većina polaznika obuke su eksperti koji su već učestvovali u postupcima ocenjivanja koje sprovodi ATS prilikom akreditacije laboratorija za ispitivanje odnosno laboratorija za etaloniranje.


Obuka je sprovedena u skladu sa Procedurom ATS-PR03 i obuhvatila je standardizovane module za obuku tehničkih ocenjivača. Pored objašnjenja zahteva referentnog dokumenta SRPS ISO/IEC 17025:2006, drugih obavezujućih dokumenata prema ATS-UP01 i regulativa koje definišu akreditaciju, postupka akreditacije koji sprovodi ATS, korišćenja dokumenata ATS-a u postupku akreditacije, obuka je obuhvatila i niz samostalnih zadataka koje su polaznici obuke radili u grupama. Svi koji su položili završni test, postali su kandidati za tehničke ocenjivače za ocenjivanje laboratorija za ispitivanje odnosno laboratorija za etaloniranje. U skladu sa Procedurom ATS-PR02, kandidati će morati prvo da učestvuju u dva ocenjivanja kao posmatrači, a zatim će biti posmatrani od strane iskusnih ocenjivača u jednom ocenjivanju koje će obaviti samostalno.


Rezultat realizovane obuke je četrdeset kandidata za tehničke ocenjivače za ocenjivanje laboratorija za ispitivanje odnosno laboratorija za etaloniranje.

Obuku je realizovao iskusni tim predavača: Ljiljana Markićević, Milica Jovčić, Azra Redžepović, Aleksandra Nikolić i Natalija Jovičić Zarić.