Навигација

30. заседањe Генералне скупштине ЕА

Међународне активности


Током 30. заседања Генералне скупштине ЕА (ЕА General Assembly – GA), која је одржана у периоду од 21. до 22. новембра 2012. године у Братислави, Словачка, донето је 25 резолуција од којих су најзначајније:


- потврђена је одлука EA МАС Комитета да БАТА, национално акредитационо тело Босне и Херцеговине, потпише Билатерални споразум са ЕА у области испитивања, еталонирања и контролисања;  

Жарко Петровић и Thomas Facklam

-потврђена је одлука ЕА EX Комитета (ЕА Executive Committee) да се са организацијама IIOC (Independent International Organisation for Certification) и PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme) као препознатим stakeholder-има потпише споразум у складу са EA-1/15: EA Policy for Relations with Stakeholders;


- дата је обавеза ЕА EX Комитету да се са ЕС DG CLIMA договори у вези Програма рада и буџета за примену EU/ETS Регулативе за акредитацију/верификацију, а председавајућем ЕА да потпише орговарајући споразум са DG CLIMA;


-верификован је предлог примене три врсте сценарија реализације колегијалног оцењивања који ће бити примењени да би се омогућило националним акредитационим телима да потпишу MLA за област GHG (Greenhouse Gas) верификацију у складу са ISO 14065 и EU/ETS Регулатиовом;


-у складу са препоруком ЕА СРС Комитета усвојен је документ ILAC P8, ILAC Споразум о узајамном признавању: Додатни захтеви и смернице за коришћење симбола акредитације и позивања на статус акредитације од стране акредитованих лабораторија и контролних тела као ЕА упутство;
-потврђене су две нове активности у склопу EA MLA и то: акредитација ПТ провајдера и акредитација произвођача референтних материјала;


- у складу са препоруком ЕА LC Комитета усвојен је документ ILAC G18:04/2010, Смернице за исказивање обима акредитације за лабораторије као ЕА упутство;


- у складу са резолуцијом 16.22 (ILAC Resolution GA 16.22) којом се налаже повлачење документа ILAC-G22:2004, повлачи се претходно донета одлука о коришћењу поменутог документа као ЕА упутства;


- у складу са резолуцијом (IAF Resolution 2012-08) о прелазном периоду за почетак примене стандарда ISO/IEC 27006 повлачи се претходно донета одлука о прелазном периоду за примену наведеног стандарда;  у складу са IAF одлуком прелазни период за примену новог стандарда је 18 месеци од дана објављивања стандарда ISO/IEC 27006:2011 (01.12.2011.).


Током заседања Генералне скупштине ЕА изабрани су нови чланови  ЕА EX Комитета на период од једне године почев од 01.01.2013.
- Thomas Facklam (DakkS)  – председавајући ЕА,
- Nicole VanLaethem (BELAC) – председавајући EA МАС Комитета,
- Ignasio Pina (ENAC) – председавајући ЕА ННС Комитета,
- Lucyna Olborska (PCA) – члан ЕА EX Комитета,
- Peter Kronvall (SWEDAC) – члан ЕА EX Комитета.     

                                                                                

 

Атмосфера са скупштине

Daniel Pierre и Talbot Graham