Навигација

Обука оцењивача АТС-а за оцењивање према захтевима EN 45011

Обавештења

Обука оцењивача АТС-а за оцењивање према захтевима EN 45011, Општи захтеви за тела која спроводе системе сертификације производа (ISO/IEC Упутство 65:1996) у оквиру PTB Project “Support of the Quality Infrastructure in Serbia” реализована је у Београду, у периоду од 5-6.12.2012. године у просторијама АТС-а. Обуку су реализовали оцењивачи DakkS-a (Deutsche Akkreditierungsstelle), Dr Thomas Schüter и Dr Tilman Denkler.

Презентовани су детаљно захтеви важећег референтног документа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију производа, као и захтеви ISO/IEC 17065:2012, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services. Обука је обухватила и низ примера из праксе једног од најискуснијих акредитационих тела Европе, DakkS-a, као и детаљна објашњења појединих обавезујућих докумената које DakkS користи у поступцима оцењивања ових сертификационих тела, а иста су резултат рада техничких комитета унутар акредитационог тела.


Поред запослених АТС-а задужених за координацију активности акредитације у овој области, особа које учествују у поступку одлучивања о акредитацији, обуци су присуствовали и будући технички оцењивачи (из следећих области: органска производња, грађевински материјали, опрема под притиском, Ех опрема), као и представници Дирекције за мере и драгоцене метале.