Navigacija

Obuka ocenjivača ATS-a za ocenjivanje prema zahtevima EN 45011

Obaveštenja

Obuka ocenjivača ATS-a za ocenjivanje prema zahtevima EN 45011, Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda (ISO/IEC Uputstvo 65:1996) u okviru PTB Project “Support of the Quality Infrastructure in Serbia” realizovana je u Beogradu, u periodu od 5-6.12.2012. godine u prostorijama ATS-a. Obuku su realizovali ocenjivači DakkS-a (Deutsche Akkreditierungsstelle), Dr Thomas Schüter i Dr Tilman Denkler.

Prezentovani su detaljno zahtevi važećeg referentnog dokumenta za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda, kao i zahtevi ISO/IEC 17065:2012, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services. Obuka je obuhvatila i niz primera iz prakse jednog od najiskusnijih akreditacionih tela Evrope, DakkS-a, kao i detaljna objašnjenja pojedinih obavezujućih dokumenata koje DakkS koristi u postupcima ocenjivanja ovih sertifikacionih tela, a ista su rezultat rada tehničkih komiteta unutar akreditacionog tela.


Pored zaposlenih ATS-a zaduženih za koordinaciju aktivnosti akreditacije u ovoj oblasti, osoba koje učestvuju u postupku odlučivanja o akreditaciji, obuci su prisustvovali i budući tehnički ocenjivači (iz sledećih oblasti: organska proizvodnja, građevinski materijali, oprema pod pritiskom, Eh oprema), kao i predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale.