Навигација

Oдржане су седнице СA, УO и заједничка седница

Актуелности

У просторијама Акредитационог тела Србије, 20. децембра 2012. године, одржане су седнице Савета за акредитацију, заједничка седница Савета за акредитацију и Управног одбора и  седница Управног одбора.


Савет за акредитацију је, сходно својој надлежности а према члану 48. Статута, разматрао формирање привремених техничких комитета у оквиру сталних техничких комитета и предложио АТС-у оснивање седам привремених техничких комитета. Привремени технички комитети се формирају по потреби, за рад по специфичним и стручним питањима из одређене области акредитације. Савет за акредитацију је идентификовао заинтересоване стране и утврдио критеријуме за избор чланова привремених комитета, а АТС ће упутити позив идентификованим заинтересованим странама да у одређеном року поднесу предлоге за избор и именовање чланова ових привремених техничких комитета како би Савет размотрио на својој следећој седници приспеле пријаве и предложио директору избор и именовање чланова привремених техничких комитета.


Седница Савета за акредитацију

На заједничкој седници Управног одбора и Савета за акредитацију разматран је Извештај о раду комисија за акредитацију за 2012. годину; информација о новом издању стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 – захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање. Такође је разматран и веома садржајан Извештај о раду међународних организација за акредитацију и то: Европске организације за акредитацију (ЕА), Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународног акредитационог форума (IAF).


Управни одбор је сходно својој законској надлежности усвојио Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2013. годину након што је размотрио све предложене пројекте које Акредитационо тело Србије намерава да спроведе током 2013. године, између осталих: одржавање постојећих акредитација и нове акредитације; одржавање мултилатералног споразума са ЕА у области акредитације лабораторија, контролних и сертификационих тела и хармонизација система акредитације; учествовање у раду европских и међународних организација за акредитацију; развој нових шема акредитације; јачање компетентности стално запослених и екстерно ангажованих експерата и промоцију значаја и улоге система акредитације и оцењивања усаглашености у Србији и ЕУ.


Заједничка седница Савета за акредитацију и Управног одбора