Навигација

Састанак АТС-а са ТОУ на тему примена АТС-ПА02

Обавештења

У просторијама Акредитационог тела Србије су 20., 21. и 22.11.2012. године и 11.12.2012. године одржани састанци са телима за оцењивање усаглашености (лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање) на тему примене АТС-ПА02, Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености.


Примена правила АТС-ПА02 је представљена кроз презентације: Значај учешћа лабораторија у ПТ програмима и обезбеђење поверења у квалитет резултата испитивања/еталонирања са посебним освртом на тумачење захтева Правила АТС-ПА02.


Учесницима састанка појашњена је разлика између МЛП и ПТ програма и још једном истакнута обавеза лабораторија да доследно примењују захтеве АТС-ПА02, као једног од критеријума за акредитацију.


Истакнуто је и да се задовољавајући резултати учешћа у билатералном поређењу лабораторија за еталонирање са националним метролошким институтом, који има објављен могућност мерења и еталонирања (calibration and measurement capability, CMC) у BIPM бази података, могу сматрати адекватним испуњењем захтева АТС-ПА02.

Све информације, везане за ПТ активности, могу се наћи у делу техничке информације.