Navigacija

Sastanak ATS-a sa TOU na temu primena ATS-PA02

Obaveštenja

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije su 20., 21. i 22.11.2012. godine i 11.12.2012. godine održani sastanci sa telima za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje) na temu primene ATS-PA02, Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti.


Primena pravila ATS-PA02 je predstavljena kroz prezentacije: Značaj učešća laboratorija u PT programima i obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja/etaloniranja sa posebnim osvrtom na tumačenje zahteva Pravila ATS-PA02.


Učesnicima sastanka pojašnjena je razlika između MLP i PT programa i još jednom istaknuta obaveza laboratorija da dosledno primenjuju zahteve ATS-PA02, kao jednog od kriterijuma za akreditaciju.


Istaknuto je i da se zadovoljavajući rezultati učešća u bilateralnom poređenju laboratorija za etaloniranje sa nacionalnim metrološkim institutom, koji ima objavljen mogućnost merenja i etaloniranja (calibration and measurement capability, CMC) u BIPM bazi podataka, mogu smatrati adekvatnim ispunjenjem zahteva ATS-PA02.

Sve informacije, vezane za PT aktivnosti, mogu se naći u delu tehničke informacije.