Navigacija

Vesti

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca oktobra 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, šest kontrolnih organizacija i jednu medicinsku laboratoriju, kao i niz odluka o održavanju i obnovi akreditacije, kao ...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca septembra 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, šest laboratorija za etaloniranje, tri kontrolne organizacije, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi ak...

Izveštaj sa 22. EA LC sastanka

Međunarodne aktivnosti

U Budimpešti, Mađarska, u periodu od 7. do 8. septembra 2011. godine održan je 22. sastanak komiteta za laboratorije (EA LS) Evropske organizacije za akreditaciju, u organizaciji akreditacionog tela Mađarske (NAT). Tokom sastanka EA LS komiteta prezen...

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2011. godine

Aktuelnosti

Tokom avgusta meseca 2011. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, dve kontrolne organizacije, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akredita...

Administrativna taksa

Zakoni i propisi

16.07.2011. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik Republike Srbije br.50/11) u kome je promenjen iznos administrativnih taksi za podnošenje prijave za akreditaciju/prijave za pr...

Način iskazivanja obima akreditacije u oblasti EMC

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije je dana 14. jula 2011. godine prihvatilo predlog Radne grupe u oblasti elektromagnetne kompatibilnosti (EMS) u vezi načina iskazivanja obima akreditacije u ovoj oblasti. U Prilogu su dati primeri iskazivanja obima akreditacije ...

Odluke o akreditaciji donešene u junu i julu 2011.

Aktuelnosti

Tokom juna i jula meseca 2011. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, pet kontrolnih organizacija, tri laboratorije za etaloniranje kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi ak...

Poziv za prijavljivanje za vodeće i tehničke ocenjivače

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije je uočilo potrebu za angažovanjem većeg broja vodećih i tehničkih ocenjivača za potrebe ocenjivanja kontrolnih i sertifikacionih tela. Tokom jeseni doći će do realizacije većeg broja obuka i to: za vodeće ocenjivače za ocenjivanje k...

Kolegijalno ocenjivanje ATS-a

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je tokom prošle sedmice bilo predmet kolegijalnog ocenjivanja tima EA ocenjivača u skladu sa podnetim zahtevom ATS-a od 12. februara 2009. godine za potpisivanje bilateralnih sporazuma sa EA (Evropska organizacija za akredit...

Dan akreditacije u Republici Srbiji - 28. jun

Dan akreditacije

"Svim ocenjivačima i tehničkim ekspertima, članovima tela i organa ATS-a, predstavnicima ministarstava i strukovnim udruženjima, zaposlenima u ATS-u i akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti, kao i predstavnicima svih institucija koje sarađuju sa...

Ispravka Izveštaja o radu za 2010. godinu

Obaveštenja

Poštovani čitaoci Izveštaja o radu za 2010. godinu, Akreditaciono telo Srbije (ATS) se izvinjava svim čitaocima Izveštaja o radu za 2010. godinu jer je usled tehničke greške, na strani 44 pomenutog izveštaja objavilo da je prihod ATS-a u 2010. godini i...

Održana prva sednica novog Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

Upravni odbor je na svojoj prvoj sednici održanoj 1. juna ove godine  imenovao članove novog Saveta za akreditaciju shodno članu 12. Zakona o akreditaciji  i članovima 28. i 29. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije pr...

Značaj međunarodnih organizacija Eurachem-a i Eurolab-a

Seminari

Akreditacionotelo Srbije (ATS) organizovalo je juče jednodnevni seminar posvećen akreditovanim laboratorijama za ispitivanje u oblasti analitičkih ispitivanja u Klubu poslanika u Beogradu u čast obeležavanja 9. juna Međunarodnog dana akreditacije i 28. ju...

Obeležen Međunarodni dan akreditacije

Dan akreditacije

I ove godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) proslavilo je zajedno sa svojim ocenjivačima 9. jun - Međunarodni dan akreditacije, koju su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorij...