Навигација

Нове акредитације у месецу августу 2012. године

Актуелности

Током месеца августа 2012. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за две лабораторије за еталонирање и једно контролно тело, као и низ одлука о одржавању, обнови, проширењу обима акредитације, укидању, преносу акредитације и смањењу обима акредитације.

 

Додељена је акредитација лабораторијама за еталонирање:

- SWAT д.о.о., Лабораторија за еталонирање,

- Акционарско друштво «ВАГАР», за производњу и сервисирање услуга, Нови Сад,

и контролним телима:

- KONVEKS GASNA I VODO TEHNIKA D.O.O., Београд.

Донета је одлука о укидању акредитације лабораторији за испитивање

- ДОО за техничко испитивање, анализу и инжењеринг услуге МИНИНСПЕКТ, Лабораторија за ИБР, Ниш

и лабораторији за еталонирање

- ДОО за техничко испитивање, анализу и инжењеринг услуге МИНИНСПЕКТ, Метролошка лабораторија, Ниш.

Извршен је пренос акредитације акредитованих лабораторија за испитивање са акредитационим бројевима  01-060, 01-070, 01-101 на правног следбеника НТЦ НИС-Нафтагас доо Нови Сад, Дирекција Лабораторија, Нови Сад, Народног фронта 12 (акредитациони број 01-372).

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.