Навигација

Студенти Пољопривредног факултета посетили Акредитационо тело Србије

Актуелности

Акредитационо тело Србије (АТС) је, 13. новембра 2012. године у својим просторијама, организовало предавање на тему „Акредитација у области безбедности хране“. Предавачи су били Јасна Стојановић, в.д. директора, и Љиљана Маркићевић, начелник одељења за акредитацију лабораторија.

Предавање је било намењено студентима четврте године студија Пољопривредног факултета Универзитета у Београду (модул: Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране).


Предавање је организовано са циљем да се младе генерације будућих експерата упознају са самим процесом и значајем акредитације и акредитационих тела, као и са стандардима и принципима који се примењују у области безбедности хране.


Прво предавање је одржала Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, која је најпре упознала студенте са поступком акредитације, детаљно објашњавајући сваки корак акредитације. Потом је било речи и о самом АТС-у и његовом положају у односу на међународне организације за акредитацију. Објашњавајући статус АТС-а и његову улогу, Јасна Стојановић је истакла да је од изузетне важности чињеница да је АТС непристрасна и независна институција која и сама подлеже оцењивању од стране међународних и регионалних организација за акредитацију (колегијално оцењивање).
 


Атмосфера са предавања

Друго предавање, које је било посвећено стандардима и принципима који се примењују у свету и код нас у области безбедности хране, одржала је Љиљана Маркићевић, начелник одељења за акредитацију лабораторија. Након предавања одржана је дискусија са студентима.


У циљу промоције значаја акредитације АТС ће и у будуће са задовољством организовати предавања и за студенте других факултета, као што је то и до сада редовно чинио.