Navigacija

Studenti Poljoprivrednog fakulteta posetili Akreditaciono telo Srbije

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je, 13. novembra 2012. godine u svojim prostorijama, organizovalo predavanje na temu „Akreditacija u oblasti bezbednosti hrane“. Predavači su bili Jasna Stojanović, v.d. direktora, i Ljiljana Markićević, načelnik odeljenja za akreditaciju laboratorija.

Predavanje je bilo namenjeno studentima četvrte godine studija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu (modul: Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane).


Predavanje je organizovano sa ciljem da se mlade generacije budućih eksperata upoznaju sa samim procesom i značajem akreditacije i akreditacionih tela, kao i sa standardima i principima koji se primenjuju u oblasti bezbednosti hrane.


Prvo predavanje je održala Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, koja je najpre upoznala studente sa postupkom akreditacije, detaljno objašnjavajući svaki korak akreditacije. Potom je bilo reči i o samom ATS-u i njegovom položaju u odnosu na međunarodne organizacije za akreditaciju. Objašnjavajući status ATS-a i njegovu ulogu, Jasna Stojanović je istakla da je od izuzetne važnosti činjenica da je ATS nepristrasna i nezavisna institucija koja i sama podleže ocenjivanju od strane međunarodnih i regionalnih organizacija za akreditaciju (kolegijalno ocenjivanje).
 


Atmosfera sa predavanja

Drugo predavanje, koje je bilo posvećeno standardima i principima koji se primenjuju u svetu i kod nas u oblasti bezbednosti hrane, održala je Ljiljana Markićević, načelnik odeljenja za akreditaciju laboratorija. Nakon predavanja održana je diskusija sa studentima.


U cilju promocije značaja akreditacije ATS će i u buduće sa zadovoljstvom organizovati predavanja i za studente drugih fakulteta, kao što je to i do sada redovno činio.