Навигација

Oбука за примену стандарда ISO/IEC 17024:2012

Обавештења

У организацији Европске организације за акредитацију (ЕА), односно њеног Комитета за сертификацију, одржана је обука за примену стандарда ISO/IEC 17024:2012 (EA CC Training on ISO/IEC 17024:2012).

Обука је реализована у две групе у терминима септембар, односно октобар 2012. године у просторијама Акредитационог тела Италије (АCCREDIA) у Милану, Италија, и исту су водиле колеге из SWEDAC-a и DAkkS-a.


Обука је била организована као радионица током које су детаљно објашњене разлике између претходног и важећег издања стандарда ISO/IEC 17024. Основне разлике се односе на следеће:


- важеће издање стандарда је укључило део који се односи на Развој и одржавање шема за сертификацију;
- сви елементи Смернице IAF GD24:2009 су  укључени  у важеће издање стандарда;
- стандард је добио структуру других стандарда из серије стандарда  ISO/IEC 17000;
- узети су у обзир принципи ISO/PAS 17001 који се осносе на независност, поверљивост, приговоре и жалбе, објављивање информација, као и коришћење система менаџмента у односу на стандарде за оцењивање усаглашености.

Радионица је обухватила и групни рад на две теме: Оцењивање садржаја и погодности шеме сертификације да испуни захтеве референтног стандарда и Управљање независношћу у оквиру сертификационог тела - аспект начина оцењивања од стране акредитационог тела.

У складу са Одлуком која је донета ове године на седници Генералне скупштине IAF-а прелазни период за примену важећег издања ISO/IEC 17024 је три године од дана објављивања (1. јули 2012. године). У складу са тим, смерница за примену овог стандарда се очекује средином 2013. године након усаглашавања на радној групи IAF-a.


Обуци су присуствовале Љубица Живанић и Наталија Јовичић Зарић, водећи оцењивачи АТС-а у области оцењивања сертификационих тела за сертификацију особа.


Напомена: Српска верзија стандарда ISO/IEC 17024:2012 (SRPS ISO/IEC 17024:2012, Оцењивање усаглашености - Општи захтеви за тела која обављају сертификацију особа) је објављена 24.09.2012. године.