Навигација

Анализа капацитета РС за отпочињање преговора за потписивање ACCA споразума

Актуелности

У понедељак 4. октобра 2012. године је одржан састанак у просторијама Министарства финансија и привреде поводом анализе капацитета Републике Србије за отпочињање преговора за потписивање ACAA споразума са Европском унијом. Састанку су, поред представника Министарства финансија и привреде, присуствовали и представници Института за стандардизацију Србије и Акредитационог тела Србије.


ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) је споразум о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа који има за циљ да олакша приступ индустријских производа између Европске уније и партнерских земаља који са ЕУ имају склопљен одговарајући уговор. Након потписивања ACAA споразума, производи, који су њиме обухваћени, могу ући у ЕУ без додатних испитивања и спровођења додатних поступака оцењивања усаглашености, али се и производи из ЕУ увозе у земљу потписницу ACAA споразума без додатних испитивања или сертификације. Другим речима, за производе, обухваћене споразумом, земља партнер се третира као држава чланица.

Штефан Хелмпробст (Stephan Helmprobst), експерт са пројекта GIZ ACCESS, је присутнима саопштио налазе анализе капацитета Републике Србије када је реч о потписивању ACAA споразума. Том приликом је представио и предности потписивања и примене поменутог споразума и нагласио да је Република Србија остварила велики напредак у смислу транспоновања директива ЕУ што је један од предуслова за потписивање ACAA споразума са ЕУ. Овај предуслов подразумева потпуну усаглашеност законодавства за одређене групе производа и постојање инфраструктуре за његово спровођење (преузети европски стандарди, национално тело за акредитацију потписник EA MLA споразума, успостављени механизми тржишног надзора  у датој области, итд.). 

Такође је неопходно да Република Србија дефинише групе индустријских производа за које жели да потпише поменути споразум и настави рад на транспоновању директива ЕУ које још увек нису транспоноване у наше законодавство. До сада је транспоновано осам директива (Правилник о безбедности машина, Правилник о безбедности лифтова, Правилник о личној заштитној опреми, Правилник о елетромагнетској компатибилности,  Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском,  Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском и Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми), а очекује се и транспоновање три директиве из области метрологије (Правилник о мерним инструментима (MID), Правилник  о вагама са неаутоматским функционисањем (NAWY), и Правилник о поступку испитивања претходно упакованих производа (prepackaged products).