Навигација

Позитивна оцена ЕУ о систему акредитације у Србији

Актуелности

У документу Европске комисије „Serbia 2012 Progress Report“, објављеном 10. октобра 2012. године у Бриселу, је позитивно оцењен систем акредитације у Србији. У делу извештаја, посвећеном европским стандардима, а који се односи на унутрашње тржиште и слободан промет роба у Србији, анализиране су секторске области: стандардизација, акредитација, метрологија и надзор на тржишту.


Извештај Европске комисије се бави анализом законодавства, административних капацитета, секторских стратегија и политика Србије, као и развојем тржишта у односу на правне тековине ЕУ (Аcquis), а у складу са Уговором о стабилизацији и придруживању и примарним циљевима које треба остварити приликом придруживања ЕУ.


У области оцењивања усаглашености и акредитације дошло је до значајног напретка, оцењено је у извештају, узимајући у обзир повећање броја акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Акредитационо тело Србије (АТС) је у мају 2012. године постало пуноправни члан Европске организације за акредитацију (ЕА) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC), а у децембру 2011. године је постало члан Међународног форума за акредитацију (IAF). АТС је такође проширио обим својих активности. Међутим, потребно је унапредити капацитете АТС-а кроз повећање броја запослених.