Navigacija

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji

Aktuelnosti

U dokumentu Evropske komisije „Serbia 2012 Progress Report“, objavljenom 10. oktobra 2012. godine u Briselu, je pozitivno ocenjen sistem akreditacije u Srbiji. U delu izveštaja, posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i slobodan promet roba u Srbiji, analizirane su sektorske oblasti: standardizacija, akreditacija, metrologija i nadzor na tržištu.


Izveštaj Evropske komisije se bavi analizom zakonodavstva, administrativnih kapaciteta, sektorskih strategija i politika Srbije, kao i razvojem tržišta u odnosu na pravne tekovine EU (Acquis), a u skladu sa Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju i primarnim ciljevima koje treba ostvariti prilikom pridruživanja EU.


U oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije došlo je do značajnog napretka, ocenjeno je u izveštaju, uzimajući u obzir povećanje broja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Akreditaciono telo Srbije (ATS) je u maju 2012. godine postalo punopravni član Evropske organizacije za akreditaciju (EA) i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC), a u decembru 2011. godine je postalo član Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF). ATS je takođe proširio obim svojih aktivnosti. Međutim, potrebno je unaprediti kapacitete ATS-a kroz povećanje broja zaposlenih.