Навигација

Промена процедуре о одлучивању и додели акредитације

Промена документације

У складу са т.4.5.2 Правила акредитације, АТС-ПА01 и Процедуром АТС-ПР15, Одлучивање и додела акредитације одлуке о акредитацији доноси директор АТС-а на основу предлога Комисије за акредитацију.

Комисија за акредитацију разматра информације из предмета који је доспео на одлучивање, утврђује његову комплетност, вреднује јасност, разумљивост и довољност информација што укључује и препоруку тима за оцењивање. На основу резултата разматрања комисија доноси предлог одлуке о акредитацији.


У поступку одлучивања о акредитацији директор АТС-а може затражити додатне информације или објашњења, што може подразумевати и додатно оцењивање у сврху прикупљања информација неопходних за завршетак поступка пдлучивања.


Поступак одлучивања детаљно је описан у Процедури АТС-ПР15, Одлучивање и додела акредитације.