Навигација

FAMI-QS шема део ЕА MLA

Обавештења

Ускладу са ЕА процедуром за прихватање шема у оквиру ЕА MLA споразума, ЕА је у априлу 2010. године започела оцењивање FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) шеме.

Након спроведеног поступка оцењивања радна група EA HHC (Horizontal Harmonization Committee) комитета је завршила финални извештај, 28. фебруара 2012. године, у коме је дата препорука да шема FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) буде прихваћена од стране ЕА у оквиру оцењивања према стандарду ISO/IEC 17021 као део ЕА MLA.

Гласање о овом предлогу је успешно обављено 02. јула 2012. године.