Navigacija

Vesti

Nove akreditacije u mesecu aprilu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, šest kontrolnih tela, jedno telo za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o od...

20. maj – Svetski dan metrologije

Aktuelnosti

Svetski dan metrologije proslavlja se 20. maja kada je potpisana Metarska konvencija daleke 1875. godine. Kneževina Srbija je pristupila Metarskoj konvenciji 21. septembra 1879. godine. Pristupanjem Metarskoj konvenciji, Kneževina Srbija je preuzela obav...

DMDM primljena u članstvo EURACHEM

Aktuelnosti

Na sastanku Tehničkog komiteta EURAMET TC-MC, održanom od 4-8. februara 2013. godine u Braunšvajgu, Nemačka, u okviru plenarne sednice, u izlaganju predsedavajućeg EURACHEM (mreže organizacija širom Evrope sa ciljem uspostavljanja sistema za međunarodnu sl...

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17065:2013

Aktuelnosti

SRPS ISO/IEC 17065:2013 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge   Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17065:2012 - Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, pro...

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17024

Aktuelnosti

SRPS ISO/IEC 17024:2012 Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba   Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification...

Održana 14. sednica Upravnog odbora

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) je 9. aprila 2013. godine održana 14. sednica Upravnog odbora. Upravni odbor je doneo novu Odluku o visini troškova akreditacije koja će, nakon dobijanja saglasnosti od Vlade Republike Srbije, biti objavlje...

9. jun - Međunarodni dan akreditacije

Dan akreditacije

9. juna 2013. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni akreditacioni forum (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija...

Smernice za senzorska ispitivanja ATS-UP29

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 26. marta 2013. godine novo uputstvo ATS-UP29 Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitiva...

Održan 9. sastanak EA NNS komiteta

Međunarodne aktivnosti

9. sastanak Horizontalnog komiteta (EA NNS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održan je  u periodu od 19. do 20. marta 2013. godine u Briselu, Belgija.   Sastanak je obuhvatio nekoliko glavnih tema koje se odnose na sledeće: -    harmon...

Nove akreditacije u mesecu martu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom marta meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, četiri kontrolna tela i tri sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o održavanju akred...

SIEPA: Program dodele bespovratnih sredstava za izvoznike

Obaveštenja

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) osmu godinu za redom dodeljuje bespovratna finansijska sredstva za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije. U cilju jačanja srpske privrede na međunar...

Održan 25. sastanak EA LS komiteta

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 7. do 8. marta 2013. godine održan je u Rigi, Letonija, 25. sastanak Komiteta za laboratorije (EA LS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u organizaciji Akreditacionog tela Letonije (LATAK). Tokom sastanka EA LS komiteta prezentova...

Održana 13. sednica UO i 4. zajednička sednica UO i SA

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije održane su, 20. februara 2013. godine, četvrta zajednička sednica Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju i 13. sednica Upravnog odbora. Na zajedničkoj sednici Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju razm...

Održana obuka za primenu standarda ISO/IEC 17065:2012

Obaveštenja

U organizaciji Evropske organizacije za akreditaciju (EA), odnosno njenog Komiteta za sertifikaciona tela (EA CC), održana je obuka za primenu standarda ISO/IEC 17065:2012 (EA CC Training on ISO/IEC 17065:2012).   Obuka je realizovana za dve grupe ...

Smernice za mikrobiološka ispitivanja ATS-UP27

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 28. februara 2013. godine novo uputstvo ATS-UP27 Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025:2006 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju mikrobiolo...

Nove akreditacije u mesecu februaru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom februara meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije dva kontrolna tela i jedno telo za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditaci...

Nedelja kvaliteta 2013

Aktuelnosti

Juče je u prostorijama Privredne komore Srbije otvorena 22. nedelja kvaliteta (Nedelja kvaliteta 2013) koja tradicionalno okuplja eksperte iz nauke i privrede i eminentne stručnjake iz oblasti kvaliteta. Predviđeno je da tokom trajanja ove manifestacije bud...