Навигација

АТС доделио прву акредитацију у области форензике

Актуелности

Акредитационо тело Србије (АТС) је 28. августа 2014. године доделио прву акредитацију у области форензике - Националном криминалистичко-техничком центру (НКТЦ) Дирекције полиције Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије који спроводи испитивања хумане DNK методама молекуларне генетике и хемијска испитивања (tetrahydrocannabinol (ТНС) in Cannabis sativa и хероин). Наведена хемијска испитивања ће се спроводити на 5 локација (две локације су у Београду, а преостале три су у Нишу, Ужицу и Новом Саду).

НКТЦ је акредитован као лабораторија за испитивање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 и специфичним захтевима за форензичка испитивања (ILAC-G19:2002 Guidelines for Forensic Science Laboratories и упутство АТС-УП34 Акредитација форензичких лабораторија). НКТЦ је члан Европске мреже форензичких института (European Network of Forensic Science, ENFSI) која има преко 60 чланица од којих је већина акредитована од стране националних акредитационих тела потписника EA MLA/ILAC MRA споразума. Стога је и неопходно да све лабораторије, чланице ENFSI-ја, буду акредитоване будући да се акредитацијом у међународним оквирима постиже признавање подједнаке поузданости резултата испитивања акредитованих форензичких лабораторија и институција.

Оцењивање је спровео тим оцењивача АТС-а у сарадњи са  техничким експертом за детекцију генских локуса из Словачког акредитационог тела (SNAS).