Навигација

Нове акредитације у јуну 2014. године

Актуелности

Током јуна месеца 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације за једно сертификационо тело за сертификацију система менаџмента и два сертификациона тела за сертификацију производа, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу и укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација сертификационом телу за сертификацију система менаџмента:

- TMS CEE doo Београд,

као и сертификационим телима за сертификацију производа:

- Центар за испитивање намирница доо Београд,

- Енолошка станица Вршац доо Вршац.

Акредитација је укинута лабораторијама за испитивање:

- ЕКО- ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ДОО, Лабораторија Еко-Института за безбедност и здравље на раду доо, Нови Сад

и

- Друштво за услуге у области заштите ТЕХПРО д.о.о., Лабораторија Београд,

као и контролном телу:

- SWAT доо, Земун.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.