Навигација

Одржана обука у области емисије гасова са ефектом стаклене баште

Семинари

У периоду од 10.09.2014. до 11.09.2014. године у Загребу, Хрватска, је одржана обука TAIEX- ECRAN: “Regional Training on the EU Emissions Trading System with focus on the monitoring, reporting, verification and accreditation (MRVA) Regulation” на којој су присуствовали представници земаља региона (Хрватске, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Турске и Албаније).

Обука је за циљ имала следеће:

-    појашњења о постојећем законодавном и институционалном оквиру ЕУ када је у питању увођење и примена система за мониторинг, извештавање и верификацију емисије гасова са ефектом стаклене баште, у складу са EU ETS и MRVA захтевима

-    Размену искустава о досадашњој примени у земљама региона, као и државама чланицама ЕУ, са посебним акцентом у вези мониторинга, извештавања, верификације и акредитације

-    Идентификацију улога и одговорности различитих актера у процесу испуњавања ових захтева, одговарајућих надлежних организација, као и појашњења начина координације у циљу смањења проблема који се могу јавити приликом отпочињања примене ове регулативе.

Сходно „20-20-20“ циљевима законодавства Европске уније (до 2020. године смањити ниво емисије гасова стаклене баште у ЕУ за 20% испод нивоа из 1990. године, за 20% повећати учешће обновљивих извора енергије, као и побољшати енергетску ефикасност за 20%), државе чланице ЕУ, између осталог, примењују систем трговине емисијама гасова стаклене баште (EU ETS).

Један од основних услова реализације система трговине емисијама гасова је успостављање система мониторинга и извештавања о емисијама. С тим у вези, у складу са годишњим плановима мониторинга, које израђују оператери (постројења), а на основу којих се врши праћење смањења емисија, формира се годишњи извештај који мора бити верификован од стране акредитованог верификатора пре подношења извештаја надлежном телу државе чланице. Верификатори морају испунити захтеве и бити акредитовани према стандарду ISO 14065:2013.

Обуци је испред Акредитационог тела Србије присуствовала Јована Зечевић.