Навигација

Одржана обука у области органске производње

Актуелности

У периоду од 25. до 26. септембра 2014. године у Београду је, у оквиру GIZ/ACCESS програма подршке повећању конкурентности малих и средњих предузећа у Србији, одржан семинар под називом „Advanced training for ATS evaluators: Exchange of experience concerning evaluations of Serbian control bodies“. Обуку је реализовао технички експерт у области органске производње, др Ludger Klempt.

Обука, којој су присуствовали оцењивачи и чланови Комисије за одлучивање Акредитационог тела Србије (АТС), је имала за циљ размену искустава везаних за оцењивање сертификационих тела за сертификацију производа која врше сертификацију органске производње.

Главне теме семинара су се односиле на:

•  сертификацију групе произвођача
• следљивост и верификацију губитака током технолошких поступака прераде у органској производњи
•  контролу подуговарача који су подуговорени од стране произвођача
•  контролу у случају постојања паралелне/подељење производње
•  узорковање, испитивање и тумачење резултата испитивања
•  анализу ризика, итд.


Учесници семинара