Навигација

Нове акредитације у августу 2014. године

Актуелности

Током августа месеца 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације за четири лабораторије за испитивање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу и укидању акредитације, итд. 

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- Привредно друштво за пројектовање, производњу и услуге AZIMUTH ДОО,

- Грађевинско предузеће ГРАДИТЕЉ НС ДОО Нови Сад, Лабораторија за геомеханичка испитивања, Нови Сад,

- Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Лабораторија за испитивање млека, Нови Сад,

- Република  Србија,  Министарство  унутрашњих  Послова,  Дирекција  полиције,  Управа криминалистичке  полиције,  Национални  криминалистичко-технички  центар  Београд.

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

- Пољопривредна саветодавна и стручна служба Смедерево доо Колари, Одељење за лабораторијска испитивања Смедерево, Колари

и контролном телу:

- ДОО TELIX Нови Сад.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.