Навигација

Одржана обука „EA LC Train-the-Trainer Workshop on ISO 15189: 2012“

Актуелности

Обука за тренере за ISO 15189:2012, „EA LC Train-the-Trainer Workshop on ISO 15189: 2012", одржана је у периоду од 24. до 25. јуна 2014. године у Хелсинкију, Финска.

Предавачи из Швајцарског акредитационог тела (SAS), Британског акредитационог тела (UKAS) и Финског акредитационог тела (FINAS) су одржали презенатације о поређењу два издања стандарда - ISO 15189:2007 и ISO 15189:2012.

Првог дана обуке презентоване су повратне информације из упитника, који су учесници семинара попунили и доставили организатору пре доласка на семинар, а затим су презентоване промене у новој верзији стандарда ISO 15189 (ISO 15189:2012), део 4 и део 5. У наставку првог дана, као и другог дана обуке, организована је радионоца током које су полазници детаљно описали задате тачке стандарда и одговорили на следећа питања: шта је ново, тј. које су промене евидентне у новом издању стандарда у односу на претходно, која документа лабораторија мора да поседује и имплементира у односу на тај захтев стандарда, за које доказе се очекује да буду приказани у вези испуњења захтева стандарда, како се планира оцењивање и шта се оцењује у вези тог конкретног захтева стандарда, као и које значајне информације морају бити укључене у Извештај о оцењивању.

Обуци су испред АТС-а присуствовале Љиљана Маркићевић, начелник Одељења за акредитацију лабораторија, и др Љубинка Глигић, виши саветник за послове акредитације.