Навигација

АТС потписао билатерални споразум о сарадњи са RENAR-ом

Актуелности

Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, и мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а, су присуствовале конференцији, коју је 3. јула 2014. године организовало Румунско акредитационо тело (RENAR) поводом прославе Међународног дана акредитације, када је потписан билатерални споразум о сарадњи између АТС-а и Румунског акредитационог тела (RENAR).

Споразум је у име АТС-а потписала Јасна Стојановић, док је Cătălina Viorica NEAGUE, директор RENAR-а, потписала споразум у име RENAR-а.

Циљ овог споразума је обезбеђивање сталне сарадње између акредитационих тела ради хармонизације процеса акредитације у региону, а уз активно учешће оба акредитациона тела у развоју и унапређењу процеса акредитације у обе државе.

Конференцији су, поред представника АТС-а, присуствовали и Томас Факлам (Thomas Facklam), председавајући Европске организације за акредитацију (ЕА), али и представници Мађарског акредитационог тела (NAT), Бугарског акредитационог тела (BAS) и Молдавског акредитационог тела (MOLDAC) који су такође потписали билатерални споразум о сарадњи са RENAR-ом.


Cătălina Viorica NEAGUE, директор RENAR-а


Thomas Facklam, председавајући ЕА


Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а

За више информација посетите http://www.renar.ro/en/