Навигација

Одржана интерактивна радионица о значају учешћа у PT шемама и МЛП

Актуелности

У сврху наставка истраживања потреба за следивошћу у областима хемијских и медицинских мерења, као и мерења у области заштите животне средине, које је део пројекта “Подршка инфраструктури квалитета у Србији”, установљеног између Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства привреде Републике Србије, са једне стране, и Немачке невладине организације за техничку помоћ, GIZ, као и Немачког Института за метрологију, PTB, са друге стране, организована је радионица на тему „Organisation, conducting and statistical evaluation of proficiency tests based on ISO 17043”. Радионицу jе 27.05. и 28.05.2014. године одржао др Tin Win у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале.

Интерактивна радионица је обухватила разговоре о значају учешћа у ПТ шемама и међулабораторијским поређењима, као и презентације са примерима које се односе на део организације и статистичку обраду података провајдера за испитивање оспособљености у делу физичко-хемијских испитивања.

Представници АТС-а на овој радионици биле су: Љиљана Маркићевић, др Љубинка Глигић, Азра Реџеповић и Александра Николић.

Координатор радионице, др Tin Win, је 30.05.2014. године посетио АТС и у разговору са в.д. директором АТС-а, Јасном Стојановић, потврдио да разуме и подржава залагање и ангажовање АТС-а, између осталог, и у сегменту који се односи на помоћ и информисање ТОУ у погледу ПТ активности и активности које су предузете за развијање шеме за акредитацију провајдера за испитивање оспособљености. Такође је предложен наставак сарадње у оквиру овог пројекта.


др Tin Win са представницима АТС-а