Navigacija

Održana interaktivna radionica o značaju učešća u PT šemama i MLP

Aktuelnosti

U svrhu nastavka istraživanja potreba za sledivošću u oblastima hemijskih i medicinskih merenja, kao i merenja u oblasti zaštite životne sredine, koje je deo projekta “Podrška infrastrukturi kvaliteta u Srbiji”, ustanovljenog između Sektora za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva privrede Republike Srbije, sa jedne strane, i Nemačke nevladine organizacije za tehničku pomoć, GIZ, kao i Nemačkog Instituta za metrologiju, PTB, sa druge strane, organizovana je radionica na temu „Organisation, conducting and statistical evaluation of proficiency tests based on ISO 17043”. Radionicu je 27.05. i 28.05.2014. godine održao dr Tin Win u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale.

Interaktivna radionica je obuhvatila razgovore o značaju učešća u PT šemama i međulaboratorijskim poređenjima, kao i prezentacije sa primerima koje se odnose na deo organizacije i statističku obradu podataka provajdera za ispitivanje osposobljenosti u delu fizičko-hemijskih ispitivanja.

Predstavnici ATS-a na ovoj radionici bile su: Ljiljana Markićević, dr Ljubinka Gligić, Azra Redžepović i Aleksandra Nikolić.

Koordinator radionice, dr Tin Win, je 30.05.2014. godine posetio ATS i u razgovoru sa v.d. direktorom ATS-a, Jasnom Stojanović, potvrdio da razume i podržava zalaganje i angažovanje ATS-a, između ostalog, i u segmentu koji se odnosi na pomoć i informisanje TOU u pogledu PT aktivnosti i aktivnosti koje su preduzete za razvijanje šeme za akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti. Takođe je predložen nastavak saradnje u okviru ovog projekta.


dr Tin Win sa predstavnicima ATS-a