Navigacija

Vesti

ATS dodelio prvu akreditaciju u oblasti forenzike

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 28. avgusta 2014. godine dodelio prvu akreditaciju u oblasti forenzike - Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru (NKTC) Direkcije policije Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike...

Nove akreditacije u septembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i smanjenju akr...

Uplata humanitarne pomoći posredstvom PayPal servisa

Obaveštenja

Poštovani, Obaveštavamo vas da je od 18. maja 2014. godine aktivan PayPal račun preko koga je moguće uplatiti humanitarnu pomoć za žrtve poplava u Republici Srbiji iz 193 zemlje i regiona. Račun pripada Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Br...

Nove akreditacije u avgustu 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom avgusta meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju i uki...

Imenovan novi v.d. direktor ATS-a

Obaveštenja

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-7936/2014 od 18. jula 2014. godine imenovana je Milica Lukešević za vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije.  

ATS potpisao bilateralni sporazum o saradnji sa RENAR-om

Aktuelnosti

Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, i mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a, su prisustvovale konferenciji, koju je 3. jula 2014. godine organizovalo Rumunsko akreditaciono telo (RENAR) povodom proslave Međunarodnog dana akreditacije, ...

Nove akreditacije u junu 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom juna meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta i dva sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o održavanju ...

Održana obuka iz oblasti organske proizvodnje

Aktuelnosti

U Berlinu je u periodu od 19. do 20. juna 2014. godine organizovana obuka u organizaciji Nemačkog akreditacionog tela (DakkS) pod nazivom „DAkkS Assessor Training „Part E” For assessors for the scope organic production according to EN 45011/ISO-Guide 6...

33. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) je na 33. zasedanju, koje je održano 27. i 28. maja 2014. godine u Pragu, usvojila, pored ostalih, sledeće rezolucije: - EA GA je ovlastila Izvršni komitet EA da razmotri pitanja koja su ...

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2014

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo na šestoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i petoj Specijalnoj konferenciji „Nacional...

ATS objavio „Opšta načela nepristrasnosti”

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je u saradnji sa privremenim tehničkim komitetima za kontrolna i sertifikaciona tela izradilo dokument pod nazivom „Opšta načela nepristrasnosti”. Dokument je dostupan u rubrici Dokumenti i propisi/Uputstva.

Nove akreditacije u maju 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom maja meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i jedno kontrolno telo, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akredita...

ATS potpisao novi EA MLA sporazum

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 27. maja 2014. godine potpisalo, na 33. zasedanju Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA), novi Multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru EA (E...

Održana treća sednica Odbora Udruženja akreditovanih TOU

Aktuelnosti

Članovi Odbora Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU), na trećoj sednici Odbora, pridružili su se apelu Privredne komere Srbije (PKS) da sva privredna društva shodno svojim mogućnostima pomognu u poplavljenim područjima. Odbor je ...

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2014

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2014 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) organizuju šestu Specijalnu konferenciju „Nacionalni siste...