Навигација

Нове акредитације у децембру 2015. године

Актуелности

Током децембра месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за два сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација сертификационим телима за сертификацију система менаџмента:

- INTERNATIONAL CERTIFICATION GROUP d.o.o BEOGRAD, 11000 Београд, Пљеваљска 2 б

- ACERTA QMS Certification Services DOO, Београд-Нови Београд, Омладинских бригада 132/2.

Акредитација је укинута лабораторијама за испитивање:

- Институт за општу и физичку хемију АД, Лабораторија за испитивање, истраживање и развој, Београд, Студентски трг 12-16

- ROHE DOO за спољну и унутрашњу трговину и сервисирање, Лабораторија за физичко-хемијска испитивања производа од нафте, Београд, Патријарха Димитрија 24.

Све детаљне информације о акредитованим телима за оцењивање усаглашености можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.