Navigacija

Nove akreditacije u decembru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dva sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija sertifikacionim telima za sertifikaciju sistema menadžmenta:

- INTERNATIONAL CERTIFICATION GROUP d.o.o BEOGRAD, 11000 Beograd, Pljevaljska 2 b

- ACERTA QMS Certification Services DOO, Beograd-Novi Beograd, Omladinskih brigada 132/2.

Akreditacija je ukinuta laboratorijama za ispitivanje:

- Institut za opštu i fizičku hemiju AD, Laboratorija za ispitivanje, istraživanje i razvoj, Beograd, Studentski trg 12-16

- ROHE DOO za spoljnu i unutrašnju trgovinu i servisiranje, Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja proizvoda od nafte, Beograd, Patrijarha Dimitrija 24.

Sve detaljne informacije o akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.