Навигација

Одржан заједнички годишњи састанак IAF-а и ILAC-а

Међународне активности

Годишњи састанак Међународног форума за акредитацију (International Accreditation Forum, IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) одржан је у периоду од 26. октобра до 6. новембра 2015. године у Милану, Италија. Годишњем састанку IAF-а и ILAC-а су, испред Акредитационог тела Србије (АТС), присуствовале Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, и Јована Зечевић, руководилац Одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела.

Током 29. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – GA), која је одржана у периоду од 4. до 6. новембра 2015. године, донето је 29 резолуција од којих су најзначајније следеће:

- резолуције о усвајању Финансијског извештаја IAF-а и Извештаја финансијског ревизора о финансијском пословању IAF-а (закључно са 31. децембром 2014. године), односно о усвајању буџету IAF-а за 2016. годину

- резолуција о потписивању Споразума о разумевању (IAF MoU) са следећим акредитационим телима: NAA, BSCA,  IARM и SEMAC

- резолуција о прелазном периоду за примену стандарда ISO/IEC 27006:2015 (ISO /IEC 27006:2015 Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems) којом је дефинисано да ће прелазни период за овај стандард бити две године од дана објављивања (30. септембар 2017. године)

- резолуција о прелазном периоду за нову ревизију стандарда ISO 13485:2003 (ISO 13485:2003 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) којом је дефинисано да ће прелазни период бити три године од дана објављивања ревидиране верзије стандарда

- резолуција којом се предвиђа да ће акредитациона тела (IAF Accreditation Body members) правно обавезати своја акредитована ТОУ како би ТОУ издавала акредитоване сертификате за системе менаџмента из свог обима акредитације. На Генералној скупштини је донета и одлука да прелазни период буде годину дана од дана доношења ове одлуке.

- резолуција којом се потврђује да ће позивање на стандард ISO/IEC 17021 у документима IAF-а подразумевати позивање на стандард ISO/IEC 17021-1:2015 када је реч о ТОУ, која су завршила неопходне активности преласка пре истека прелазног периода, као и након завршетка прелазног периода. Међутим, акредитациона тела и ТОУ ће морати да узму у обзир измене стандарда ISO/IEC 17021-1 када примењују документа IAF-а чија се ревизија неће завршити до истека прелазног периода за стандард ISO/IEC 17021-1.

- резолуција којом се потврђује проширење обима IAF MLA споразума за следеће регионалне међународне организације:

•    PAC – подобим: ниво 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006 и GlobalG.A.P General Regulations; ниво 5: ISO 22000, ISO/IEC 27001 and Product, GlobalG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria
•    IAAC – ниво 4: GlobalG.A.P. General Regulations; ниво 5: Product, GlobalG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria
•    EA – ниво 4: GlobalG.A.P. General Regulations; ниво 5: Product, GlobalG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria

- резолуција о потписивању IAF MLA споразума за следећа акредитациона тела: IARM – главни обим: сертификација производа – ISO/IEC 17065, ONAC – главни обим: сертификација производа – ISO/IEC 17065, сертификација система менаџмента – ISO/IEC 17021; подобим: ниво 5: ISO 9001 и ISO 14001

- резолуција којом се потврђује проширење обима IAF MLA споразума за већи број АТ: (IAS, OUA, BoA, CNAS, EMA, JAB, JAS-ANZ, KAB, KAN, NABCB, SAC, SLAB, TAF, JAB, NABCB)

- резолуција којом се потврђује именовање следећих директора IAF-а на период од три године (мандат истиче на Генералној скупштини 2018. године):

-    Xiao Jianhua (CNAS), председавајући IAF-а
-    Emanuele Riva (ACCREDIA), заменик председавајућег IAF-а
- Sheronda Jeffries (QuEST Forum), директор који представља кориснике и чланове Удружења  представника индустрије
-   Geir Samuelsen (NA), директор који представља акредитациона тела из земаља са високо развијеном привредом

 - резолуција којом је потврђено именовање председавајућих следећих комитета IAF-а на период од три године (мандат истиче на Генералној скупштини 2018. године):

-    Ekanit Romyanon (NSC), председавајући Техничког комитета
-    Jon Murthy (UKAS), председавајући Комитета за комуникације и маркетинг
-    Sheronda Jeffries (QuEST Forum), председавајући Саветодавног комитета за кориснике
-    Norman Brunner (AA), председавајући MLA комитета
-    Geir Samuelsen (NA), копредседавајући Групе акредитационих тела за међусобну размену информација
-    Andrea Barroso Melo Monteiro de Queiroz (CGCRE), председавајући Комитета за подршку у развоју АТ

- резолуција којом се потврђује чланство (Jan van der Poel) у Комитету за финансијски надзор на период од три године (2016., 2017. и 2018. година).

На 19. седници Генералне скупштине Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC General Assembly – GA), која је одржана у периоду од 4. до 6. новембра 2015. године, усвојено је 18 резолуција од којих су најважније следеће:

- резолуција којом се потврђује статус придруженог члана за следећа акредитациона тела: BAB, OSA, ACCAB, IQAS и ONA

- резолуције којима се потврђује одржавање статуса за следеће регионалне међународне организације: APLAC и IAAC, односно одржавање статуса потписника ILAC MRA споразума за NCA

- резолуције којима се потврђује пријем у чланство (статус потписника ILAC MRA споразума) за већи број АТ (BAB, SADCAS, OSA, JANAAC, Standards Malaysia, ONA, IARM, NAAU и OUA), пријем у чланство у статусу придруженог члана (MLSCN), статус интересних страна (ASCOLAB, AOIL и IOL), суспензија статуса потписника ILAC MRA споразума за област лабораторија за испитивање (KCA), као и укидање чланства због неплаћених чланарина (ANSA, LNCSM и WQA)

- резолуције којима се усваја извештај Комитета за финансијску ревизију за 2014. годину и потврђује чланство Комитета за финансијску ревизију (Kwei Fern Chang и Paul Stennett), као и финансијски извештај за период 01.01.2015. – 30.09.2015. године

- резолуција којом се усваја буџет за 2016. годину у складу са предлогом Извршног комитета

- резолуција којом се потврђује да ће NATA (Аустралија) и у наредне четири године  имати улогу Секретаријата ILAC-а (1. јануар 2016. – 31. децембар 2019. године)

 - резолуција којом се потврђује сарадња са следећим међународним организацијама:

•    Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)
•    World Anti-Doping Agency (WADA)

Током годишњег скупа у Милану је одржана и седница Заједничке генералне скупштине ILAC-а и IAF-а на којој је усвојено 5 заједничких резолуција од којих су најзначајније следеће:

- резолуције којима се  усвајају извештаји Међународне организације за стандардизацију (ISO), уз посебан осврт на активности CASCO комитета, као и извештаји следећих међународних организација: ITU, OIML и UNIDO

- резолуција којом се потврђује да је потписан нови Споразум о разумевању (Memorandum of Understanding, MoU) између IEC-а, ILAC-а и IAF-а.