Навигација

Потврђена компетентност в.д. директора и руководства Акредитационог тела Србије

Међународне активности

У Берлину је 1. и 2. октобра 2015. године одржано 34. заседање Савета Европске организације за акредитацију за мултилатералне споразуме (ЕА МАС).

На заседању су разматране кадровске и организационе промене у АТС-у, које су се догодиле у последњих годину дана, са циљем утврђивања компетентности АТС-а. Савет Европске организације за акредитацију за мултилатералне споразуме (ЕА МАС) је, без додатних захтева, прихватио кадровске и организационе промене и на заседању закључио да се никакве додатне информације не захтевају од АТС-а. Следеће редовно колегијално оцењивање је планирано за 2017. годину, односно 4 године након претходног колегијалног оцењивања, како је и било планирано.

То подразумева да се статус АТС-а, као чланице ЕА и потписника ЕА МLА споразума, успешно одржава, да је у потпуности прихваћен, односно да АТС у потпуности задовољава прописане критеријуме и захтеве за рад акредитационих тела, а посебно захтеве за компетентност, непристрасност и оперативну способност.

Акредитационо тело Србије (АТС) је, у складу са измењеном процедуром ЕА EA-1/19 A - Rules for Use of the EA Logo, добило нови сертификат којим је потврђен обим већ потписаног EA MLA споразума за следеће области: испитивање, еталонирање, сертификација производа, сертификација особа, сертификација система менаџмента и контролисање. Издавање новог сертификата не подразумева промену унапред утврђене динамике спровођења редовних активности везаних за колегијална оцењивања.