Навигација

Одржано 36. заседање Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

У периоду од 25. до 26. новембра 2015. године у Будимпешти је одржано 36. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Мађарског акредитационог тела (NAT).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције:

-    Генерална скупштина је усвојила резолуције IAF/ILAC-а донете током генералних скупштина одржаних у новембру 2015. године у Милану:

•    IAF Resolution 2015–12 – резолуција о прелазном периоду за примену стандарда ISO/IEC 27006:2015 (ISO /IEC 27006:2015 Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems) којом је дефинисано да ће прелазни период за овај стандард бити две године од дана објављивања (30. септембар 2017. године)
•    IAF Resolution 2015–13 – резолуција о прелазном периоду за нову ревизију стандарда ISO 13485:2003 (ISO 13485:2003 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) којом је дефинисано да ће прелазни период бити три године од дана објављивања ревидиране верзије стандарда
•    IAF Resolution 2015–14 – резолуција којом се предвиђа да ће акредитациона тела (IAF Accreditation Body members) правно обавезати своја акредитована ТОУ како би ТОУ издавала акредитоване сертификате за системе менаџмента из свог обима акредитације. На Генералној скупштини је донета и одлука да прелазни период буде годину дана од дана доношења ове одлуке
•    IAF Resolution 2015–15 – резолуција којом се потврђује да ће позивање на стандард ISO/IEC 17021 у документима IAF-а подразумевати позивање на стандард ISO/IEC 17021-1:2015 када је реч о ТОУ, која су завршила неопходне активности преласка пре истека прелазног периода, као и након завршетка прелазног периода. Међутим, акредитациона тела и ТОУ ће морати да узму у обзир измене стандарда ISO/IEC 17021-1 када примењују документа IAF-а чија се ревизија неће завршити до истека прелазног периода за стандард ISO/IEC 17021-1.

-    Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, усвојила Листу пожељних хармонизованих станарда у оквиру пројекта “Акредитација за нотификацију” (AfN) (Document EAGA(15)19) (након завршетка пројекта) као техничко становиште ЕА које ће бити представљено Европској комисији (ЕК) и националним министарствима, а у вези избора одговарајућег стандарда за акредитацију за потребе нотификације. Такође је договорено да начин и употреба поменуте Листе у оквиру ЕА буду убудуће усаглашавани од стране Извршног одбора ЕА (EA Resolution 2015 (36) 05).

-    Генерална скупштина је усвојила Годишњи програм рада ЕА за 2016. годину, као и ребаланс усвојеног буџета за 2015. годину и измене буџета за 2016. годину (EA Resolution 2015 (36) 03, EA Resolution 2015 (36) 08 и EA Resolution 2015 (36) 09)

-    Генерална скупштина је донела одлуку да Извршни комитет започне рад на измени Статута EA (Articles of Association, AoA) (EA Resolution 2015 (36) 04)

-    Генерална скупштина је донела одлуку да финализира и потпише Меморандум о разумевању са ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (EA Resolution 2015 (36) 06)

-    Генерална скупштина је донела одлуку да овласти Извршни комитет да спроведе неопходне кораке у вези гашења Мађарског акредитационог тела (NAT) и формирања новог (државног) акредитационог тела (EA Resolution 2015 (36) 07)

-    Генерална скупштина је донела одлуку да се ЕА пријави IAF-у за проширење обима MLA споразума као признат регион за главни обим - main scope “Greenhouse Gas Validation and Verification – ISO 14065” (EA Resolution 2015 (36) 10)

-    Генерална скупштина је донела одлуку да, на предлог Извршног комитета, усвоји документ ILAC-R7:05/2015 Rules for the Use of the ILAC MRA Mark као обавезујући за све чланове ЕА потписнике ILAC MRA споразума (EA Resolution 2015 (36) 11)

-    Генерална скупштина је донела одлуку да ће Хоризонтални комитет (HHC) да ревидира документ ЕА-1/22 М 2014: ЕА Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members (EA Resolution 2015 (36) 12)

-    Генерална скупштина је на предлог Хоризонталног комитета усвојила документ IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements: Application of ISO/IEC 17011:2004 (EA Resolution 2015 (36) 13)

-    Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, усвојила одлуку да Хоризонтални комитет започне ревизију тачке 7.3.3 документа ЕА-1/06: EA Multilateral Agreement. Criteria for Signing. Policy and Procedures for Development  у складу са резултатима ревизије документа ЕА-1/22 (EA Resolution 2015 (36) 14)

-    Генерална скупштина је, на предлог Комитета за комуникације и публикације, одлучила да укине базу акредитованих ТОУ на вебсајту ЕА (EA Search Facility), почев од 1. децембра 2015. године (EA Resolution 2015 (36) 15)

-    Генерална скупштина се, на предлог Комитета за комуникације и публикације, сагласила да се развије софтвер за постављање блога и то на јавном делу вебсајта ЕА уместо на ЕА интранету како је то било раније предвиђено (EA Resolution 2015 (36) 16)

-    Генерална скупштина се, на предлог Комитета за сертификациона тела, сагласила да Комитет започне рад на ревизији документа EA-7/04 M 2007: Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 како би се исти усагласио са новим верзијама стандарда ISO 14001:2015 и ISO/IEC 17021-1:2015. Стара верзија ће остати на снази до краја прелазног периода (EA Resolution 2015 (36) 17)

-    Генерална скупштина се, на предлог Комитета за сертификациона тела, сагласила да Комитет започне рад на писању анекса документа EA-1/22 M 2014: EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members како би се појаснио поступак избора и употребе стандарда ISO/IEC 17021 и ISO/IEC 17065 као акредитацоних стандарда (EA Resolution 2015 (36) 18)

-    Генерална скупштина је, на предлог Комитета за сертификациона тела, усвојила документ IAF MD5: 2015 – Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems као обавезујући за све чланове ЕА (EA Resolution 2015 (36) 19).