Navigacija

Održano 36. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 25. do 26. novembra 2015. godine u Budimpešti je održano 36. zasedanje Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u organizaciji Mađarskog akreditacionog tela (NAT).

Tokom zasedanja Generalne skupštine su usvojene, pored ostalih, sledeće rezolucije:

-    Generalna skupština je usvojila rezolucije IAF/ILAC-a donete tokom generalnih skupština održanih u novembru 2015. godine u Milanu:

•    IAF Resolution 2015–12 – rezolucija o prelaznom periodu za primenu standarda ISO/IEC 27006:2015 (ISO /IEC 27006:2015 Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems) kojom je definisano da će prelazni period za ovaj standard biti dve godine od dana objavljivanja (30. septembar 2017. godine)
•    IAF Resolution 2015–13 – rezolucija o prelaznom periodu za novu reviziju standarda ISO 13485:2003 (ISO 13485:2003 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) kojom je definisano da će prelazni period biti tri godine od dana objavljivanja revidirane verzije standarda
•    IAF Resolution 2015–14 – rezolucija kojom se predviđa da će akreditaciona tela (IAF Accreditation Body members) pravno obavezati svoja akreditovana TOU kako bi TOU izdavala akreditovane sertifikate za sisteme menadžmenta iz svog obima akreditacije. Na Generalnoj skupštini je doneta i odluka da prelazni period bude godinu dana od dana donošenja ove odluke
•    IAF Resolution 2015–15 – rezolucija kojom se potvrđuje da će pozivanje na standard ISO/IEC 17021 u dokumentima IAF-a podrazumevati pozivanje na standard ISO/IEC 17021-1:2015 kada je reč o TOU, koja su završila neophodne aktivnosti prelaska pre isteka prelaznog perioda, kao i nakon završetka prelaznog perioda. Međutim, akreditaciona tela i TOU će morati da uzmu u obzir izmene standarda ISO/IEC 17021-1 kada primenjuju dokumenta IAF-a čija se revizija neće završiti do isteka prelaznog perioda za standard ISO/IEC 17021-1.

-    Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, usvojila Listu poželjnih harmonizovanih stanarda u okviru projekta “Akreditacija za notifikaciju” (AfN) (Document EAGA(15)19) (nakon završetka projekta) kao tehničko stanovište EA koje će biti predstavljeno Evropskoj komisiji (EK) i nacionalnim ministarstvima, a u vezi izbora odgovarajućeg standarda za akreditaciju za potrebe notifikacije. Takođe je dogovoreno da način i upotreba pomenute Liste u okviru EA budu ubuduće usaglašavani od strane Izvršnog odbora EA (EA Resolution 2015 (36) 05).

-    Generalna skupština je usvojila Godišnji program rada EA za 2016. godinu, kao i rebalans usvojenog budžeta za 2015. godinu i izmene budžeta za 2016. godinu (EA Resolution 2015 (36) 03, EA Resolution 2015 (36) 08 i EA Resolution 2015 (36) 09)

-    Generalna skupština je donela odluku da Izvršni komitet započne rad na izmeni Statuta EA (Articles of Association, AoA) (EA Resolution 2015 (36) 04)

-    Generalna skupština je donela odluku da finalizira i potpiše Memorandum o razumevanju sa ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (EA Resolution 2015 (36) 06)

-    Generalna skupština je donela odluku da ovlasti Izvršni komitet da sprovede neophodne korake u vezi gašenja Mađarskog akreditacionog tela (NAT) i formiranja novog (državnog) akreditacionog tela (EA Resolution 2015 (36) 07)

-    Generalna skupština je donela odluku da se EA prijavi IAF-u za proširenje obima MLA sporazuma kao priznat region za glavni obim - main scope “Greenhouse Gas Validation and Verification – ISO 14065” (EA Resolution 2015 (36) 10)

-    Generalna skupština je donela odluku da, na predlog Izvršnog komiteta, usvoji dokument ILAC-R7:05/2015 Rules for the Use of the ILAC MRA Mark kao obavezujući za sve članove EA potpisnike ILAC MRA sporazuma (EA Resolution 2015 (36) 11)

-    Generalna skupština je donela odluku da će Horizontalni komitet (HHC) da revidira dokument EA-1/22 M 2014: EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members (EA Resolution 2015 (36) 12)

-    Generalna skupština je na predlog Horizontalnog komiteta usvojila dokument IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements: Application of ISO/IEC 17011:2004 (EA Resolution 2015 (36) 13)

-    Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, usvojila odluku da Horizontalni komitet započne reviziju tačke 7.3.3 dokumenta EA-1/06: EA Multilateral Agreement. Criteria for Signing. Policy and Procedures for Development  u skladu sa rezultatima revizije dokumenta EA-1/22 (EA Resolution 2015 (36) 14)

-    Generalna skupština je, na predlog Komiteta za komunikacije i publikacije, odlučila da ukine bazu akreditovanih TOU na vebsajtu EA (EA Search Facility), počev od 1. decembra 2015. godine (EA Resolution 2015 (36) 15)

-    Generalna skupština se, na predlog Komiteta za komunikacije i publikacije, saglasila da se razvije softver za postavljanje bloga i to na javnom delu vebsajta EA umesto na EA intranetu kako je to bilo ranije predviđeno (EA Resolution 2015 (36) 16)

-    Generalna skupština se, na predlog Komiteta za sertifikaciona tela, saglasila da Komitet započne rad na reviziji dokumenta EA-7/04 M 2007: Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 kako bi se isti usaglasio sa novim verzijama standarda ISO 14001:2015 i ISO/IEC 17021-1:2015. Stara verzija će ostati na snazi do kraja prelaznog perioda (EA Resolution 2015 (36) 17)

-    Generalna skupština se, na predlog Komiteta za sertifikaciona tela, saglasila da Komitet započne rad na pisanju aneksa dokumenta EA-1/22 M 2014: EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members kako bi se pojasnio postupak izbora i upotrebe standarda ISO/IEC 17021 i ISO/IEC 17065 kao akreditaconih standarda (EA Resolution 2015 (36) 18)

-    Generalna skupština je, na predlog Komiteta za sertifikaciona tela, usvojila dokument IAF MD5: 2015 – Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems kao obavezujući za sve članove EA (EA Resolution 2015 (36) 19).