Навигација

Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, потписала 2. новембра 2015. године у Милану Споразум о сарадњи са Cавом Виталиевичем Шиповим, директором Савезне службе за акредитацију Руске федерације

Актуелности

Током годишњег састанка Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународног форума за акредитацију (IAF), који се одржава у Милану, Италија, у периоду од 28. октобра до 6. новембра 2015. године, потписан је 2. новембра 2015. године Споразум о сарадњи у области акредитације између Акредитационог тела Србије (АТС) и Савезне службе за акредитацију Руске федерације (Росаккредитация).

Споразум је у име АТС-а потписала Милица Лукешевић, в.д. директора, док је споразум у име Савезне службе за акредитацију Руске федерације потписао Cава Виталиевич Шипов, директор. Потписивању споразума је присуствовала и Јована Зечевић, руководилац Одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела у Акредитационом телу Србије.


Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, и Cава Виталиевич Шипов, директор Савезне службе за акредитацију Руске федерације

Споразум је потписан у циљу размене релевантних информација и узајамног признавања резултата акредитованих послова оцењивања усаглашености, узимајући у обзир међународне стандарде серије ISO/IEC 17000 и других међународних докумената у области акредитације, као и проширење сарадње у области акредитације уз поштовање доприноса у размени и ефикасној примени најбоље праксе у области акредитације, а у интересу развоја регионалне сарадње у области акредитације.

Предмет овог Споразума је сарадња везана за активности информисања, аналитике и организације у области акредитације тела за оцењивање усаглашености и других заједничких интереса при чему ће се развијати узајамна сарадња у области акредитације у оквиру надлежности поменутих акредитационих тела и у складу са законодавством ових двеју земаља.

Споразумом је предвиђено да акредитациона тела треба да дају свој допринос: развоју система акредитације обеју страна у складу са међународно признатим принципима, стварању услова за уклањање техничких баријера у трговини, сарадњи са међународним, регионалним и националним акредитационим телима, унапређењу сарадње између организација двеју земаља у оцењивању усаглашености производа и промоцији интегративних процеса у области акредитације у области Евроазије. Такође, акредитациона тела могу да учествују у процесу акредитације и надзора акредитованих тела за оцењивање усаглашености, као и да пружају подршку код организације међулабораторијских поређења и испитивања оспособљености.

Послови акредитације, које обавља једно од акредитационих тела на територији другог акредитационог тела, би требало да се спроводе у складу са принципима ILAC-а и IAF-а у области прекограничне акредитације.


Представници Савезне службе за акредитацију Руске федерације и АТС-а