Навигација

Нове акредитације у октобру 2015. године

Актуелности

Током октобра месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, једно контролно тело, једно сертификационо тело за сертификацију система менаџмента и једно сертификационо тело за сертификацију особа, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО УЖИЦЕ, Лабораторија за испитивање дозе јонизујућег зрачења, Радничка 11, Ужице

контролном телу:

- “TELIX” ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО НОВИ САД, Футошки пут 4, Нови Сад

сертификационом телу за сертификацију система менаџмента:

- „SGS Beograd”, д.о.о Јурија Гагарина 7б, 11070 Нови Београд

и сертификационом телу за сертификацију особа:

- S.T.O.N.S. PLUS DOO Нови Сад, Булевар Војводе Степе 58.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.